640501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

640501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 1 พ.ค.2564 เวลา 10.00-12.44 น.

Let’s sing English songs

วันนี้มีสอบร้องเพลง มีนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 ท่าน เข้าชั้นเรียน คุรุเอ๋บอกว่าการร้องเพลงมีประโยชน์ได้ออกเสียง คำศัพท์ ความหมาย และไวยากรณ์

ช่วงแรกคุรุพิมพ์ ที่มาช่วยคุรุเอ๋ฟังนักศึกษาร้องเพลง ได้สาธิตการร้องเพลง หลังจากนั้นนักศึกษาทะยอยสอบร้องเพลง มีหลายท่านที่ร้องเพลงเดียวกัน บางเพลงก็ร่วมกันร้องหลายท่าน หลังแต่ละท่านร้องเพลงจบคุรุพิมพ์ก็ช่วยบอกในส่วนที่ต้องแก้ไข

ครั้งนี้คุรุเอ๋ให้สอบร้องเพลงแบบไม่มีดนตรีประกอบ เพื่อฟังการออกเสียง และฟังอักขระการออกเสียง คุรุเอ๋บอกถึงจะท่องบ่อย ๆ ร้องบ่อย ๆ เรายังผิดที่เดิม เช่น r l เติม s ch th z

คุรุเอ๋ให้นักศึกษาไปทบทวนเสียงที่คนไทยมักออกผิดให้ได้มากที่สุด คุรุเอ๋บอก ถ้าเราออกเสียงได้ ไวยากรณ์เรื่องหลัง ๆ ขณะที่ถ้าไวยากรณ์ดี แต่ออกเสียงไม่ดี ฟังจะขัด ๆ

คุรุเอ๋บอกต่อไปจะสอนไวยากรณ์ tense การแปล และการจำ โดยคุรุเอ๋จะสอนไวยากรณ์ไม่เยอะ คุรุเอ๋บอกตอนท้าย จะมีให้ร้องเพลงอีก และมีดนตรีประกอบ

คุรุเอ๋ บอกว่าการเรียนถ้ามี output นักศึกษาจะไม่เบื่อ และครูก็ไม่เหนื่อย output คือ การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดคลาส

ครั้งหน้าเป็นเลคเชอร์ มีแบบฝึกหัดให้ฝึกอีก ให้นักศึกษาย้อนดู 3 เลคเชอร์ที่ผ่านมา คุรุเอ๋ เน้นเรื่องการออกเสียง เทคนิคอยู่ในเลคเชอร์ที่เคยเรียน

บรรยากาศสนุกสนาน จนเวลาผ่านไปเร็วมาก เผลอแป๊บเดียวอีก 16 นาที บ่ายโมง

เจริญธรรมสำนีกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ

ประภัสสร วารี
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *