ตรวจงานภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร : ห้องเรียนสาระธรรม

ตรวจงานภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร : ห้องเรียนสาระธรรม

ค่ำวัน พฤหัสบดี ที่ 29เมษายน 2564 เวลา 18.30-21.00 น.เศษ
ผู้เข้าร่วมรายการ 13 ท่าน  ( ทีมคุรุ และนักศึกษาสาระธรรม )

บรรยากาศเชื่อมต่อรายการก่อนหน้า “คลายรัก คลายทุกข์”และห้องเรียน “สาระธรรม”ทำให้พี่น้องสองรายการ มีการพูดคุยด้วยความสนุกสนาน พี่น้องได้มาพบเจอกันเพื่อร่วมทำกิจกรรมดี ๆร่วมกัน การบำเพ็ญกุศลร่วมกัน ในสัปดาห์นี้พี่น้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทั้งผู้ให้ผู้รับ การนำเสนองานภาพสาระธรรมในวันนี้มี9ภาพด้วยกัน

สภาพอากาศ จังหวัดเชียงราย เกิดฝนตก ลมแรง ไฟฟ้าดับ
สมาชิกมาจาก ประเทศ ฮ่องกง มาเลเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลียไทย-เชียงราย ชลบุรี ลพบุรี นนทบุรี กทม.

___________________________________

รายการข่าว ตรวจงานตรวจใจ ภาพสาระธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร:ห้องเรียนสาระธรรม ครั้งที่40

ก่อนรายการนี้ พี่น้องทยอยกันเข้าห้องเรียน มาร่วมสังเกตการณ์ ส่งคำถามใน การอัด รายการ คลายรักคลายทุกข์ 17.00-18.30น.เพื่อรอคิวคุรุและพี่น้องที่จะมาพบกันตามเวลานัดหมายเช่นเคย จบรายการนี้ไม่มีโปรแกรมเรียนต่อจึงทำให้บรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลายไม่รีบเร่งเหมือนสัปดาห์ก่อน

ประเด็นหัวข้อการเรียนรู้ มีดังนี้

1. แต่ละกลุ่มนำเสนอภาพผลงาน ประกอบคำคม เพชรจากใจเพชร ของนักศึกษา ที่ได้มีการใช้องค์ประกอบของกลุ่มย่อย คัดกรองมาเบื้องต้นในระหว่างสัปดาห์  เพื่อมานำเสนอยังกลุ่มใหญ่ในวันนี้เป็นรอบสุดท้ายเพื่อให้หมู่พิจารณาให้เผยแพร่งานหรือไม่อย่างไร
สรุปผลการนำเสนองานในสัปดาห์นี้ รวม  9ภาพ มาจาก
กลุ่มพลังศีล – ภาพ
กลุ่มยินดี  4ภาพ  ผ่านมติหมู่4ภาพ
กลุ่มปฐพี 5ภาพผ่านมติหมู่ 4ภาพ ,มี 1 ภาพ ที่นำมาปรึกษาหมู่ในการใช้คำว่า “จุลศีล”ที่คนทั่วไปยังไม่คุ้นเคย
กลุ่มเพชร – ภาพ
ในกลุ่มเพชรมีสมาชิกที่สะดวกบำเพ็ญกันอยู่หลัก ๆ ขณะนี้ 2 ท่าน พี่น้องในกลุ่มบางส่วนอยู่บำเพ็ญบนภูผาฟ้าน้ำสภาพการใช้อินเตอร์เน็ตส่วนตัว และช่วงเวลาอาจจะไม่เอื้ออำนวยนักในสัปดาห์นี้ ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้บำเพ็ญอยู่ในกลุ่มพลังศีลอยู่แล้วด้วย ได้เข้าร่วมบำเพ็ญส่งสรุปคำคม ที่ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์หมอเขียว และมาช่วยนำเสนอผลงาน กับพี่น้องกลุ่มยินดีกลุ่มพลังศีล ส่วนอีกท่าน มือหนึ่งของกลุ่มในการทำภาพประกอบคำคม ได้มาร่วมบำเพ็ญ กับกลุ่ม ปฐพีทั้งสองท่าน เป็นตัวอย่างที่ดีใน การพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน ตลอดเวลา เพราะทุกกลุ่มก็คือ จิตอาสาพี่น้องกันหมด

ระหว่างการนำเสนองานของแต่ละกลุ่ม สมาชิกทุกท่านสามารถช่วยกันพิจารณาวิพากษ์ติติง ได้เต็มที่ เช่นเคย และร่วมศึกษาเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมไปพร้อม ๆ กัน แบ่งปันทักษะ มีทีมคุรุคอยเพิ่มเติมทักษะ ในจุดที่นักศึกษาสนใจ เติมเต็มในข้อพร่องให้  และชี้แนะแนวทางการแก้ไข  การวิเคราะห์เนื้องานต่าง ๆ ให้ เปิดประเด็นคำถาม ให้หมู่กลุ่มได้เกิดการร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยแต่ละท่านก็ได้อาศัยกระบวนการกลุ่มเป็นผัสสะมากระแทกให้ได้เห็นความติดยึดในตนและพิจารณาพากเพียรล้างความติดยึดกันต่อไป มีการฝึกฝนการนำเสนอความคิดเห็น โดยเสนอดี สลายอัตตา และเพื่อนที่ได้รับข้อเสนอแนะย่อย  ๆ  สามารถนำไปพิจารณาจะปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือไม่ก็ได้  ตามแต่จะเห็นสมควร เราได้มาฝึกฝนการใช้กระบวนการอปริหานิยธรรม ธรรมที่พาเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเลย เป็นแกนหลัก

2.ประเด็นใหม่ นำเสนอหมู่พิจารณา

สมาชิกท่านหนึ่ง  นำเสนอประเด็นให้หมู่พิจารณา เรื่อง การทำภาพประกอบคำคม ในบททบทวนธรรม อีกรอบ จะดีไหม  ก่อนหน้าราว ๆ ช่วงต้นปีนี้ ที่พี่น้องมีการช่วยเหลือกันทำมาเรื่อย ๆ จนใกล้จะเสร็จ ทั้ง 165 กระรัตพี่น้องก็มีความยินดี ทำตามฉันทะ และเข้าร่วมบำเพ็ญกับหมู่ด้วยความสามัคคีกัน  เป็นพลังเหนี่ยวนำที่ดี ในการมาร่วมมารวมกัน  ทำให้การมาพบกันในทุกวันพฤหัสบดี ไม่ขาดหายไป หลังจากที่ทีมคุรุ ได้สอนเรามาจนจบคอร์สแล้ว แต่พวกเรายังไม่ยอมจบ นี่ก็เป็นเดือนที่ 10 แล้ว พวกเราไม่ยอมไปไหนกัน ยังคงพากเพียรฝึกฝนความชำนาญในเทคนิคที่เรียนรู้มา และเทคนิคใหม่ ๆ  ที่มาเติมเต็มให้กัน ตามฉันทะและร่วมกันบำเพ็ญกุศลทำภาพประกอบคำคม เพชรจากใจเพชร มาอย่างต่อเนื่อง คงเป็นเพราะทุกท่านเห็นคุณค่าในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ประกอบกับเหตุปัจจัยลงตัว

สรุปความคิดเห็นได้ว่า  เราก็ยังคงบำเพ็ญกันต่อ ไปตามฉันทะ และไม่ต้องไปกำหนดอะไรให้ตายตัว ธรรมะที่อาจารย์หมอเขียว ท่านพากเพียรสอนพวกเราอยู่ทุกวันตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ก็สามารถนำมาใช้ได้หมด

3.ประเด็นข้อธรรมะ ที่นำมาซักถาม

– สมาชิกท่านหนึ่ง ได้ขอโอกาสให้ทีมคุรุ และพี่น้องช่วยไขข้อสงสัย ในเรื่องภาษาธรรมะ คำว่า “มโนวิญญัติ วจีวิญญัติ กายวิญญัติ” ซึ่งทีมคุรุและพี่น้อง ก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากมาย จนผู้สงสัยคลายความสงสัยลงได้ แม้ยังไม่มีคำตอบภาษาตรง ๆ แต่คำตอบที่ไม่ใช่ภาษาตรง ๆ ที่ผู้สงสัยต้องการ กลับเป็นคำตอบที่ใช่ ณ เวลานี้  นี่เป็นประโยชน์อันยิ่ง ของการมารวมหมู่รวมกลุ่มของหมู่มิตรดี

เราตรวจงานกันไม่นาน  ทุกงานผ่านกระบวนการสังเคราะห์จากหมู่มิตรดี  ลดความพร่อง ของผลงานลงไปได้เป็นอย่างดี ผลงานเป็นมาตรฐานในข้อกำหนดสัญญาเดียวกัน ได้ทบทวนนัยยะของคำความร่วมกับการใช้ศิลปะแบบปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ได้ผลงานที่เผยแพร่สู่สื่อต่าง ๆ ในนามของส่วนกลาง เป็นการฝึกลดอัตตาตัวตนไปในตัวแล้ว ก็ได้สนทนากันมาจนเวลาล่วงเลยถึงสามทุ่มกว่าคุรุจึงเห็นควรให้ได้ยุติ และจากลากันไปพักผ่อน

พบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้า
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *