Skip to content

การตรวจงาน content admin 2 ครั้งที่ 5

วันที่ 27 เมษายน 2564
รายงาน การตรวจงาน content admin 2 ครั้งที่ 5

ในวันนี้ได้แบ่งรายการเป็นสองช่วงค่ะ ในช่วงแรกพี่น้อง ทั้งสามกลุ่ม คือ กลุ่มตะวัน กลุ่มทุ่งนา และกลุ่มรวงข้าว ก็ตรวจงานกันด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทุกกลุ่มทำงานได้ดีขึ้น มีความผิดพลาดเล็กน้อย จึงใช้เวลาไม่นานในการตรวจการบ้าน และคุรุบอกว่าตรวจการบ้านครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ตรวจการบ้านเพื่อน ต่อจากจะเป็นการเข้าสู่การทำงานจริงค่ะ

ในช่วงที่สองในเวลาที่เหลือพี่น้องได้แลกเปลี่ยนสภาวธรรมกัน ก็เริ่มเป็นต้ังแต่ผัสสะที่พี่น้องมีต่อการบ้านวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษ ก็แลกเปลี่ยนกันด้วยความสนุกสนาน

ต่อมาก็ได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก คุณพรพรรณ ได้แชร์สภาวธรรมที่ได้พาแม่ย่าไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ซึ่งสร้างความกังวลหวั่นไหวให้กับท่านพอสมควร

ต่อมาคุณโยธกา ได้แชร์ประสบการณ์จากการไปฉีดวัคซีนโควิด ท่านเล่าว่าโดยส่วนตัวแล้วท่านนั้นไม่ได้ต้องการฉีดวัคซีนแต่ด้วยต้องการรักษาน้ำใจพ่อบ้านจึงยอมไปฉีดวัคซีน ท่านเล่าว่าแม้ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเราเพราะไม่มีอำนาจตัดสินใจตามที่ตัวเองต้องการเลย หลังฉีดวัคซีนก็ได้ท่านบอกว่ามีอาการง่วงนอน และปวดแขน คุรุได้ให้สัมมาทิฏฐิว่าการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ทุกข์ใจ

จากนั้นคุณพรพรรณ ได้แลกเปลี่ยนสภาวธรรมอยากกลับบ้านเพราะอยากจะไปหาแม่และพี่น้องที่เมืองไทย แต่หลังจากที่ได้คุยกับคุณแม่ คุณแม่ท่านบอกว่าถ้าติดโควิดอยู่ไหนก็ตายคนเดียว ไม่ต้องเดินทางมาเสี่ยงหรอก อยู่ที่ไหนปลอดภัยก็ให้อยู่ที่นั้นแหละ จากคำพูดของคุณแม่ของท่านทำให้ท่านได้สติ เลยตัดสินใจไม่กลับบ้านค่ะ ก็อนุโมทนากับท่านนะคะ จากนั้นพี่น้องก็ได้พูดถึงเรื่องการเบียดเบียนกันของคนไม่มีศีล ในช่วงใกล้กลียุค ซึ่งโหดร้ายรุนแรงให้เห็นมากยิ่งขึ้น รู้สึกว่าพวกเราโชคดีที่ได้มาพบแพทย์วิถีธรรมค่ะ ทำให้มีศีลและธรรมะที่ถูกตรง ช่วยลดความหวั่นไหวและได้เรียนรู้ หลัก 5 ข้อในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาในโลกคือ

1. คบและเคารพมิตรดี
2. มีอริยศีล
3. ทำสมดุลร้อนเย็น
4. พึ่งตนเอง
5. แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์
อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านค่ะ

อรวิภา กริฟฟิธส์ (รายงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *