บันทึกกิจกรรม ตรวจภาพประกอบสาระธรรม

รายงาน ตรวจงานภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร : ห้องเรียน สาระธรรม

ค่ำวัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18.30-20.00 น.
ผู้เข้าร่วมรายการ 15  ท่าน  ( ทีมคุรุ นักศึกษาสาระธรรม และนักศึกษาสังเกตการณ์ )

บรรยากาศความคุ้นเคย  มักคุ้น เริ่มต้นด้วยความรวดเร็วในการนำเสนองานภาพสาระธรรม 10 ภาพ เหมือนทุกท่านจะรู้หน้าที่  และเห็นคุณค่าของเวลา ในการมาพบกันในทุก ๆ ครั้งเพื่อเก็บเกี่ยวภาระหลักคือล้างกิเลสในตนไปพร้อมกัน
___________________________________

รายการข่าว ตรวจงานตรวจใจภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร: ห้องเรียน สาระธรรม  ครั้งที่ 39

ก่อนรายการนี้ พี่น้องทยอยกันเข้าห้องเรียน มาร่วมสังเกตการณ์  ส่งคำถาม ใน การอัด รายการ คลายรักคลายทุกข์  17.00-18.30น.เพื่อรอคิวคุรุและพี่น้องที่จะมาพบกันตามเวลานัดหมายจบรายการนี้เรามีโปรแกรมเรียนวิชากายวิภาคฯ ต่ออีกเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้

ประเด็นหัวข้อการเรียนการสอนมีดังนี้

1. แต่ละกลุ่มนำเสนอภาพผลงาน ประกอบคำคม เพชรจากใจเพชร ของนักศึกษา ที่ได้มีการใช้องค์ประกอบของกลุ่มย่อย คัดกรองมาเบื้องต้นในระหว่างสัปดาห์  เพื่อมานำเสนอยังกลุ่มใหญ่ในวันนี้เป็นรอบสุดท้ายเพื่อให้หมู่พิจารณาให้เผยแพร่งานหรือไม่
สรุปผลการนำเสนองานในสัปดาห์นี้ รวม  10ภาพ มาจาก
กลุ่มพลังศีล 3 ภาพ ผ่าน มติหมู่ 2ภาพ แก้ไข 1 ภาพ
กลุ่มยินดี  2 ภาพ  ผ่านมติหมู่2 ภาพ
กลุ่มปฐพี 3 ภาพผ่านมติหมู่  3 ภาพ
กลุ่มเพชร 2 ภาพ ผ่านมติหมู่  1 ภาพ แก้ไข 1ภาพ

ระหว่างการนำเสนองานของแต่ละกลุ่ม สมาชิกทุกท่านสามารถช่วยกันพิจารณาวิพากษ์ติติง ได้เต็มที่ เช่นเคย และร่วมศึกษาเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมไปพร้อม ๆ กัน แบ่งปันทักษะ มีทีมคุรุคอยเพิ่มเติมทักษะ ในจุดที่นักศึกษาติดขัด  เติมเต็มในข้อพร่องให้  และชี้แนะแนวทางการแก้ไข  การวิเคราะห์เนื้องานต่าง ๆ ให้ เปิดประเด็นคำถาม ให้หมู่กลุ่มได้เกิดการร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยแต่ละท่านก็ได้อาศัยกระบวนการกลุ่มเป็นผัสสะมากระแทกให้ได้เห็นความติดยึดในตนและพิจารณาล้างความติดยึดกันต่อไป

2.ทีมคุรุนำเสนอ ประเด็นใหม่ คือ ให้นักศึกษาลองวิจารณ์งานเพื่อนในเครือข่ายของเรา

โดยการนำภาพประกอบคำคม เพชรจากใจเพชร ภาพหนึ่ง ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 มาให้นักศึกษา ได้ช่วยกันวิพากษ์ ตามทักษะประสบการณ์ที่เรียนรู้กันมา  ทำให้ได้เป็นผัสสะที่กระแทกกิเลสออกมาได้อีกชั้น  ในช่วงท้ายคุรุ ได้ตอบข้อซักถามของนักศึกษาที่มีคำถามว่าทำเพื่ออะไร  และได้เล่าถึงการรวมหมู่ รวมกลุ่ม เพื่อมาดูแลคุณภาพของงานก่อนเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน  โดยแต่เดิมก็มีกลุ่มพี่น้องจิตอาสาที่ตั้งใจมาช่วยกันคัดกรองงานเช่นนี้ แต่ก็แผ่วไป มาเริ่มรวมหมู่รวมกลุ่มกันก็คราวนี้ ที่ดูเป็นกลุ่มก้อนที่สานพลังกันเหนียวแน่น ยาวนานและยังมีฉันทะที่จะร่วมกันทำต่อไป จึงได้เสนอแนวทาง การไปบอกกล่าว เชิญชวนพี่น้อง ที่ยังไม่มาขอจงมาเถิด มาร่วมสานพลังกัน แล้วคุรุจะนำไปเสนอต่อวงอปริหานิยธรรมใหญ่ในวันต่อไป ตามรอบที่ได้เท่าที่ได้

3.ประเด็นข้อธรรมะ ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

– นอกเหนือจากประเด็นข้อธรรมะต่าง ๆ  ที่ได้ประโยชน์ในตนแล้ว ยังมีประเด็นการประมาณการกระทำของตนการอุเบกขา การแบ่งปัน เกื้อกูล การติติงใคร โดยตรวจดูจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง  เช่น พลังศรัทธารู้เขารู้เรา ประกอบกับจังหวะเวลา องค์ประกอบของเหตุการณ์ บุคคล การสานพลังหมู่มิตรดี การฝึกฝนตนเองในหลากหลายมุม ขึ้นอยู่กับการขวนขวาย  สมัครใจ การใช้องค์ประกอบการรวมพลังสามัคคี  ความเชื่อและชัดเรื่องกรรม การยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ ต่างกรรมต่างวาระว่าเราอยู่ในบทบาทใด จะได้ฝึกปฏิบัติในการประมาณตนได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป
การใช้คำให้เหมาะสมกับสมมุติโลกเพื่อความเหมาะสมและลดการถือสา เช่น คำว่า
พระอาจารย์  ควรใช้เป็น  ท่านอาจารย์  แทน
อาจารย์เทศน์  ควรใช้เป็น อาจารย์ได้..สอนไว้,บรรยายธรรม,สาธยายธรรม,ปาฐกถาธรรมไว้  แทน
ปัจฉา ควรใช้เป็น ผู้รับใช้ แทน

พบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้า
รายงาน : ณัฐพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *