640423 สุขภาพฟันดี ชีวีมีสุข

640423 สุขภาพฟันดี ชีวีมีสุข
โดย ทพญ.สิริรัตน์ ธนพรไพศาล
เวลา 20.00-22.02 น.

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เริ่มเรียนวิชาสุขภาพองค์รวม โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 62 ท่าน

วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับสุขภาพฟัน เนื้อหาที่เรียนแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ
1. ประเภทของฟัน
2. โรคในช่องปาก
3. วิธีทำความสะอาดฟัน

ประเภทของฟันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ฟันน้ำนม ฟันแท้ และฟันปลอม ในเรื่องของฟันน้ำนม ประโยชน์ข้อหนึ่งคือ จองพื้นที่ไว้ให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมาแทนที่ ซึ่งเราควรดูแลรักษา ฟันน้ำนมให้อยู่ให้นานที่สุดจนกว่าฟันแท้จะขึ้นแทนที่ ในตอนเด็กหากเคี้ยวของนิ่มฟันจะเก เพราะกรรไกรไม่โต ต้องเคี้ยวผัก ผลไม้ เพื่อให้กรามขยายเพราะฟันแท้มีขนาดใหญ่กว่า ฟันน้ำนม ฟันแท้จึงจะไม่ซ้อนเกเหมือนเด็กรุ่นใหม่ซึ่งต้องจัดฟันกันมาก

หลังเรียนจบ ทพญ.สิริรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถาม ซึ่งมีพี่น้องหลายท่านให้ความสนใจ ดังนี้

1. ควรใช้ไหมขัดฟันทุกครั้ง หลังทานอาหาร

2. ไหมขัดฟัน สามารถนำมาใช้ใหม่ได้โดยล้างให้สะอาดแล้วเช็ดหรือผึ่งให้แห้ง

3. การซื้อไหม ขัดฟัน แนะนำให้ซื้อไหมขัดฟันที่เขียนว่า dental floss และมีคำว่า Wax

4. ถ้าฟันที่อุดหลุด ไม่ควรปล่อยไว้นานควรอุดฟันหลังจากที่หลุดใหม่ๆ

5. จุดหลักของฟัน อยู่ที่ “วิธีแปรงฟัน

6. ฟันเก ยิ่งต้องใช้ไหมขัดฟัน

7. ปริมาณยาสีฟันที่ควรใช้ ใช้แค่ขนาดเม็ดถั่วเขียว

8. แปรงสีฟันไฟฟ้า รอบจะจัดต้องวางนิ่งไม่งั้นเหงือกร่น อีกข้อคือ ระหว่างแปรงฟันแบต อาจหมด

ในเรื่องของการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า คุณเท่ห์ ได้แนะนำว่า ไม่ควรเพิ่มกระแสไฟเข้าร่างกาย

9. ดื่มและอมเกลือทำให้ฟันทน และปัสสาวะของเราดีที่สุด

10. เวลาถอนฟันกัดผ้า 1 ชั่วโมง จากนั้นอมปัสสาวะ เหงือกจะไม่ระบม

11. แผลถอนฟัน อมปัสสาวะบ่อยๆ แผลจะเต็มเร็ว

12. วิธีเช็คแปรงสีฟันหมดสภาพ คือ เมื่อแปรงฟันเสร็จ เอาลิ้นเลียฟัน ถ้าสาก แสดงว่าแปรงนั้นหมดสภาพ

13. กิน 2 มื้อใช้แปรงคนละอัน ถ้าแปรงไม่แห้งเอามาใช้จะเยินง่าย แนะนำ อย่าแปรงฟันก่อนกินข้าวให้แปรงหลังกินข้าว (ส่วนใหญ่ในตอนเช้า จะแปรงฟันก่อนแล้วกินข้าว)

หลังเรียนเสร็จ จะมีการทำข้อสอบ ออนไลน์ โดยจะนำลิงก์ไปวางไว้ที่ห้อง นักศึกษาวิชาราม ซึ่งข้อสอบในวันนี้สามารถทำพรุ่งนี้ได้

ดร.น้อมพรฟ้า ได้บอกนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในวันนี้ สามารถดูวีดีโอก่อน แล้วค่อยทำข้อสอบ ซึ่งในการทำข้อสอบ เป็นการทบทวนบทเรียน

จากนั้นก็ดร.เล็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในคุรุผู้สอน วิชาสุขภาพองค์รวม ได้มาแนะนำเนื้อหาที่จะเรียน คือ ทฤษฎีการดูแลสุขภาพองค์รวมแพทย์แผนไทย เรื่องจิต ปัญญา ในแนววิถีพุทธ โดยดร. พรรณทิพา ซึ่งจะมาในลักษณะสรุปไม่ใช่รายละเอียด มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อการเรียนรู้

ดร.เล็กบอกว่า หลังการเรียน จะมีคะแนน Post Test 5 ข้อ และมีแบบฝึกหัดเพิ่มคะแนนจากกลุ่มทำกรณีศึกษา อะไรที่โยงมาสู่สุขภาพองค์รวมได้

ในการเรียนวิชาสุขภาพองค์รวมดร.น้อมพรฟ้าบอกว่า จะมีอาจารย์พิเศษรับเชิญมา จะดูไปตามสถานการณ์ เท่าที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

สัปดาห์หน้า ทพญ.สิริรัตน์ จะมาเฉลยข้อสอบ และให้เวลานักศึกษาได้สอบถามเพิ่มเติม ทพญ.สิริรัตน์อาจจะให้ความรู้เพิ่มเพราะได้เวลาเพิ่ม ดร.น้อมพรฟ้า เชิญชวนให้ พี่น้องใช้ไหมขัดฟัน เพราะฟันแท้มีชุดเดียว เสียแล้วเสียเลย

ก่อนจากกันขอนำคำพูดของทพญ.สิริรัตน์ในเรื่องการดูแลสุขภาพฟันว่า “วิธีแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันสำคัญที่สุด ยาสีฟันเป็นส่วนประกอบ

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *