รายงานนักเรียน ชวนกันทำการบ้าน อริยสัจสี่ และการบ้านภาษาอังกฤษ วันที่ 21 เมษายน 2564

รายงานนักเรียน ชวนกันทำการบ้าน อริยสัจสี่ และการบ้านภาษาอังกฤษ วันที่ 21 เมษายน 2564

กิจกรรมนี้เราเริ่มกันเมื่อเวลา 16.00 น โดยประมาณ และสิ้นสุดลงเมื่อเวลา 20.00 น มีพี่น้องนักเรียนวิทยาลัยชุมชน และ นักเรียนวิชชาราม รวมกันบำเพ็ญทั้ง 32 ท่าน บรรยากาศให้องเรียน ดำเนินไปด้วยความเบิกบาน

ในช่วงแรกนั้นเป็นการชวนกันทำการบ้านอริยสัจสี่ ซึ่งมีนักเรียนส่งการบ้านมาให้พี่น้องในห้องเรียน ร่วมกันเรียนรู้และวิเคราะห์ค่ะ มีทั้งหมด 4 ท่านคือ

1. ป้าจิ จิราภรณ์ เรื่อง อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2. พี่จิ๋ว สวนป่านาบุญ 3 เรื่อง เหม็นกลิ่นสเปรย์ฉีดมด
3. น้าหมู เรื่องความเป็นห่วงของคนในครอบครัวไม่อยากให้ขับรถคนเดียว
4. พี่โอ๋ ใจแสงธรรม เรื่องไม่เผาผี

พี่น้องในห้องต่างรวมกันบำเพ็ญและสังเคราะห์กันไปตามภูมิ ด้วยความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน

หลังจากนั้นพี่น้องก็ได้ร่วมกันเทำการบ้านภาษาอังกฤษ ซึ่งก็ยังเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง practice pronunciation ในชั่วโมงนี้ได้มีเจ้าของภาษา จากประเทศออสเตรเลีย คุณ Cidel ซึ่งท่านก็เป็นจิตอาสา สอนภาษาอังกฤษให้กับชาวอพยพที่ประเทศ ออสเตรเลียด้วยค่ะ ท่านก็เมตตา สอนด้วยความยินดีเบิกบาน พี่น้องทุกท่านก็ต้ังใจฝึกด้วยความเบิกบานเช่นกันค่ะ

ในช่วงสุดท้ายสุดท้ายพี่น้องก็ไดมีการสรุปกายสรุปใจกัน พี่น้องที่พอพูดได้ก็ให้โอกาสพี่น้องที่ยังไม่ได้ได้ฝึกก่อน เป็นการเสียสละ ป้าย่านาง ท่านก็มีความเมตตาปรารถนาดีกับพี่น้องมาก ๆ พยายามช่วย และนั่งลุ้นให้กำลังใจ และพี่น้องท่านอื่นๆอีกหลายท่านก็รู้สึกกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ มากขึ้นค่ะ

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะ

เรื่อง : อรวิภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “รายงานนักเรียน ชวนกันทำการบ้าน อริยสัจสี่ และการบ้านภาษาอังกฤษ วันที่ 21 เมษายน 2564”