วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 4

วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 4

1. สรุปใจ ตอบปัญหาคาใจนักศึกษา ว่าทำไมต้องมี Best of the week ทำไมต้องสื่องานสวยออกไปมันเป็นกามไปไม่เหมาะกับนักปฏิบัติธรรมหรือเปล่า (ช่วงแรก ถึง นาทีที่ 48)

2. นำเสนอผลการตรวจงานข้ามกลุ่ม (นาทีที่ 48-01:54:00)

3. แจ้งขอแรงบุญรีวิวรายการ คลายรักคลายทุกข์ (ชั่วโมงที่ 01:54:00-01:57:00)

4. ตอบคำถามนักศึกษา ว่าทำไมต้องแยกเป็นกลุ่มย่อย ทำไมไม่รวมเป็นกลุ่มเดียวไปเลย (01:57:00-02:26:00)

5. รับสมัครนักข่าว สำหรับไปตามสรุปข่าวในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนวิชชาราม (02:26:00-02:55:00)

ห้องเรียนวิชา ผู้จัดการเนื้อหา 2 (Content administrator 2) สัปดาห์ที่ 4 CTA102

ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564
เริ่มเข้าห้องเรียนเวลา 13.00 น. วันนี้มีคุรุและนักเรียนรวมกัน 19 ท่าน

มีประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและปรึกษาหารือกัน 4 ประเด็น คือ
1. เรื่องรับสมัครนักข่าว ทั้งประจำและไม่ประจำ ของห้องเรียน
สัปดาห์นี้ พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ รับบำเพ็ญ

2. เรื่องคุยสภาวธรรมก่อนตรวจงาน

2.1.ทำไมต้องมี best of the week ในส่วนของรูปภาพ

คุรุทั้ง 2 ท่านและพี่นัองนักศึกษา ได้ให้คำตอบไปในทางเดียวกันว่า ก็เพื่อจะได้มีงานตัวอย่างที่ดีและไม่ดีให้นักศึกษาได้เห็น จะได้มีข้อมูลและแนวทางในการทำงานได้ง่ายขึ้น และถือว่าไม่เป็นการแข่งขันกันแต่อย่างใด เพราะงานลำดับ 1-3 ก็คืองานที่ดีของกลุ่มนั้น ๆ ที่พากันทำออกมา

ที่สำคัญนักศึกษาจะได้ล้างกามที่เกิดขึ้นตามสมมุติโลก และยังสามารถใช้กามทำงานได้อย่างเหมาะสมแต่ไม่ติดกาม เพราะสุดท้ายแล้วการทำงานแบบพุทธะก็คือศิลปะและสิ่งที่ดีงามที่ต้องนำออกมาเสนอต่อสาธารณชน

3. เรื่องตรวจงานนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มตะวัน กลุ่มทุ่งนา และกลุ่มรวงข้าว โดยพี่น้องจะมีการตรวจงานให้กลุ่มของเพื่อนโดยสลับผลัดเปลี่ยนกันทุก ๆ 3 สัปดาห์

สัปดาห์นี้ กลุ่มตะวันตรวจกลุ่มทุ่งนา กลุ่มทุ่งนาตรวจกลุ่มรวงข้าว และกลุ่มรวงข้าวตรวจกลุ่มตะวัน โดยจะมีการตรวจทั้งข้อความและรูปภาพ

ผลการตรวจงานของพี่น้องทั้ง 3 กลุ่มวันนี้
แทบไม่มีที่ติ พี่น้องเราทำงานได้ดี และดีขึ้นเป็นลำดับ ๆ น่าชื่นชมพี่น้องแต่ละกลุ่มที่ได้เอาภาระและช่วยตรวจงานของพี่น้องอย่างขมีขมันเอาใจใส่อย่างดียิ่ง

4. เรื่องหารืออื่น ๆ

4.1. เรื่องขอแรงบุญพี่น้องร่วมบำเพ็ญ เสนอข้อคิดเห็นให้กับรายการ คลายรักคลายทุกข์ ท่านละ 5-10 บรรทัด พี่น้องสามารถส่งข้อความเข้ามาได้ในห้องไลน์แอดมิน ห้องนักศึกษาวิชชาราม รับไม่จำกัดจำนวน และไม่มีวันสิ้นสุดการส่ง

4.2. พี่น้องที่มีกลุ่มอยู่แล้วสามารถเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ (ย้ายกลุ่ม) หรือทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นได้ โดย 1 ท่านสามารถสังกัดได้มากกว่า 1 กลุ่ม

สุดท้ายท่านคุรุทั้ง 2 ได้ให้สัมมาทิฏฐิว่า การที่จะได้มาบำเพ็ญร่วมกันจะต้องมีบารมีร่วมกันมา

ในการทำงานบางครั้งพวกเราต้องอาศัยอัตตาในการทำงานไปก่อน เพื่อจะให้งานออกมาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 4”

  1. บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม

    สาธุค่ะได้สาระประโยชน์มากค่ะ