ประชาสัมพันธ์ วิชา สุขภาพองค์รวม

ศุกร์ที่ 23 เม.ย.64
เวลา 20 – 21.00 น.

ขอเชิญ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
และนักศึกษาวิชชาราม

เข้าเรียนวิชาสุขภาพองค์รวม
ซึ่งจะทำการสอนทุกวันศุกร์
ติดต่อกัน 5 สัปดาห์
โดยศุกร์นี้จะทำการสอนครั้งแรก
โดย คุรุสิริรัตน์ ธนพรไพศาล
เนื้อหาที่เรียนคือการดูแลสุขภาพฟัน
ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาสุขภาพองค์รวม

ก่อนเข้าเรียนอย่าลืมดูคลิป
การทำความสะอาดฟันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *