640411 ห้องเรียนวิชา อริยสัจ 4 เที่ยงวันอาทิตย์

นักศึกษาหลายท่าน ก็คงจะได้ทราบข่าวกันมาก่อนแล้วว่าวิชาอริยสัจ 4 ย้ายวันเวลา จากวันเสาร์ตอนค่ำ มาเป็นวันอาทิตย์ตอนเที่ยง ซึ่งจะตรงกับเวลาประชุมประจำวันของส่วนกลางพอดี

ประกาศห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4

นักศึกษาที่สนใจให้คุรุและเพื่อนนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการบ้านอริยสัจ 4 ของท่าน สามารถส่งการบ้านและแจ้งชื่อในห้องไลน์ นักศึกษา ส วิชชาราม ก่อนวันอาทิตย์ เวลา 12:00 น. (เป็นการเก็บคะแนนสะสมทักษะการนำเสนอการบ้านหน้าห้อง)

พร้อมเพรียงกันเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 12:00 น. -14:00 น. ทางโปรแกรม ZOOM ส่ง link ทางห้องไลน์ นักศึกษา ส วิชชาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *