640410 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5

640410 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5

วันนี้เรียนเรื่อง “การออกเสียง” โดยเน้นเลคเชอร์ คุรุะเอ๋บอกว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามที่เขียน

เริ่มต้นการเรียนด้วยการให้นักศีกษาแนะนำตัว 5 ท่าน จากนั้นคุรุเอ๋แนะนำคุณลำยอง หรือแคทเธอรีน ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมามาช่วยบรรยายการออกเสียง

สิ่งที่เรียนในวันนี้ คือ

1). Compilation of Silent Consonants in English รวมคำศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษที่ไม่ออกเสียง โดยคุณลำยองจะเป็นผู้อ่านประโยคต่าง ๆ ให้นักศึกษาฟัง จากคุรุเอ๋ได้ comment บรรยายเพิ่มเติมหลังคุณลำยองอ่านจบ
คุรุเอ๋บอกว่าพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง “T” มีเยอะ จะมีการเรียนคลาสนี้

2). English Words often Mispronounced by Thais คำภาษาอังกฤษที่คนไทยมักออกเสียงผิด
หลังเรียนจบ คุรุเอ๋ ถามคำถามเกี่ยวกับบทเรียนนี้ และบอกว่าท่านใดไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ โชคดี จะได้สำเนียง คุรุเอ๋บอกว่าจะเรียนการออกเสียงอีก 2-3 เลคเชอร์ ตอนนี้มีเลคเชอร์บ่อย

ข้อแนะนำจากคุรุเอ๋

1. vdo ออกเสียงต้องดูหลายรอบ
2. แบบฝึกหัดสำคัญมาก

ช่วงท้ายเป็นการ comment คลิปแนะนำตัวของนักศึกษา 5 ท่าน โดยคำที่นักศึกษาหลายท่านพูดผิด คือ brother หลัง comment คุรุเอ๋บอกให้นักศีกษาฟังแล้วจดไว้สิ่งที่เพื่อนพูดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

คุรุเอ๋บอกว่า ทุกครั้งที่สอน ก็ได้เรียนรู้อีกครั้ง คุรุเอ๋ชอบพูด เลยชอบอาชีพล่าม คุรุเอ๋ชอบการเรียนรู้ 5-6 ปีหลังคุรุเอ๋พัฒนาภาษาไทยเยอะมาก

การเรียนสัปดาห์หน้า :
ไม่มีเลคเชอร์ แต่เป็นเวิร์คช็อป

การบ้าน

สัปดาห์หน้า (17 เม.ย.) จะสุ่มให้อ่านออกเสียง โดยให้นักศึกษาฟังเทปคุณลำยอง หัวข้อ “คำภาษาอังกฤษที่คนไทยมักออกเสียงผิด” แล้วให้ฝีกอ่าน 10 ประโยค ถ้าท่านได้ทำได้ให้ฝึกอ่าน 20 ประโยค แล้วคุรุเอ๋ จะสุ่มให้นักศีกษาอ่าน 1 ประโยค

Leave a Reply

Your email address will not be published.