640401 ปฐมนิเทศนักศึกษาและทีมคุรุ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาและทีมคุรุ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร “หลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 ปี”
โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *