ข่าววิชชาราม : เรียนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์

ข่าววิชชาราม
เชิญนักศึกษาที่สมัครเรียนการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ชั่วโมงแรกในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น. (เป็นการแนะนำเบื้องต้นและทำความรู้จักกันก่อนเริ่มเรียนในครั้งต่อไป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *