วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 20:00 น.-21:00 น.

ตรวจการบ้านวิชาอริยสัจ 4

ปิ่น คำเพียงเพชร

กิเลสตัวเดิม (ปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความแม่นประเด็นที่มากขึ้น)

เนื่องจากอาจารย์หมอเขียวท่านสอนเสมอว่า “จะเคารพใครให้เคารพที่ศีลให้ดูที่ศีล คนเก่งแต่ไม่มีศีลอาจารย์ไม่เสียดายไม่อยากได้ คนไม่เก่งไม่เป็นไร ให้เป็นคนดีมีศีลไว้ก่อน ความเก่งค่อยมาฝึกเอาทีหลังก็ได้” ซึ่งคำสอนนี้รู้สึกตรงใจเรามากและได้ปฏิบัติตามมาเสมอ

ดังนั้นเวลาที่จะเคารพใครศรัทธาใคร จะมีแค่ความเก่งอย่างเดียวจึงไม่พอ เพราะเราก็จะเคารพตรงที่ศีลของท่าน ว่าท่านศีลดีอย่างไร ว่าท่านลดกิเลสเก่งไหม สามารถบอกสอนให้เราลดกิเลสได้ด้วยไหม และเราก็จะรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมของพี่น้องหมู่มิตรดีที่จะทำให้เราลดกิเลสและพาให้จิตวิญญาณเราเจริญขึ้นได้ ส่งผลให้เวลาเห็นคนที่เขามองข้ามหรือไม่เห็นคุณค่ากับกิจกรรมเหล่านี้ ก็ทำให้บอกตนเองในใจว่า อ้อเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งนี้เหมือนเราหนอ และหลงโง่มีจิตออกจะไปเพ่งโทษถือสาอยู่นิด ๆ ด้วย

ทุกข์ : ไม่แช่มชื่น ที่ได้ยินที่ได้เห็นคนที่มีทีท่าที่แสดงออกว่า ตีทิ้งหรือมองข้ามความสำคัญของกิจกรรมที่เราทำ ที่เราคิดว่าดีเพราะเป็นกิจกรรมที่พากันลดกิเลส

สมุทัย : ยึดว่า กิจกรรมที่เราทำร่วมกับพี่น้องหมู่มิตรดีนี้เป็นสิ่งดีที่มีคุณค่าที่สุด เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้ ไม่ควรมองข้ามไม่ควรตีทิ้ง

นิโรธ : การที่มีคนเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่เราทำร่วมกับหมู่มิตรดีที่พากันลดกิเลสนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้ามีคนตีทิ้งไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความสำคัญเหมือนเรา เราก็ไม่ควรทุกข์ใจ ควรจะเบิกบานแจ่มใส่ให้ได้

มรรค : ที่เขาตีทิ้งไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเหล่านี้ เพราะเขายังไม่เห็นประโยชน์ การที่ใครจะเห็นคุณค่าในสิ่งไหนได้ ก็เพราะว่าเขาเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้น ก็เป็นไปตามฐานจิตของแต่ละชีวิต จะให้เหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ การที่เราเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับสิ่งดีดีแบบนี้ก็ดีแล้ว แต่จิตที่เราไปยึดว่านี่ดีและคนอื่นควรเห็นว่าดีแบบที่เราเห็นนี่ไม่ดี แล้วยังจะไปนึกเพ่งโทษถือสาเขาตำหนิเขาในใจแบบนี้นี่มันชั่วแล้ว ต้องรีบกำจัดออกไป ตั้งจิตใหม่ให้ถูกคือ ตั้งจิตเคารพในส่วนดีเมตตาอุเบกขาในส่วนด้อยส่วนพร่อง ให้เวลาให้โอกาสแต่ละชีวิตให้ได้เป็นไปตามฐานจิตของแต่และชีวิต ให้ได้ค่อยๆพัฒนาไปเป็นลำดับ ๆ อย่าใจแคบ แม้แต่เราเองก็ยังต้องเป็นไปตามลำดับเช่นกัน

สรุป คือคลายใจ วางใจ อุเบกขา ไม่ถือสาได้ แล้วปรับจิตใหม่เป็นเคารพในส่วนดีเมตตาในส่วนด้อยของแต่ละชีวิต แล้วเบิกบานไม่ถือสาในที่สุด


ศิริพร ไตรยสุทธิ์

ไม่ชอบวันที่และเวลาบนคลิปวีดีโอ

ได้รับอาสาตัดต่อคลิปวีดีโอให้พี่น้องสวนป่านาบุญ 6 โดยโปรแกรมที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์(Video-Editor) ครั้งนี้แตกต่างไปจากครั้งก่อน

ทุกข์ : ไม่ชอบที่มีวันที่และเวลาบนคลิป มันกวนสายตา

สมุทัย : ยึดว่า บนคลิปวีดีโอ ไม่มีวันที่และเวลาจะดีกว่า

นิโรธ : ในคลิปนั้นจะมีวันที่และเวลาก็ได้ ไม่มีก็ได้ พิจารณาความสำคัญของคลิปนั้น ๆ ที่เนื้อหา

มรรค : เมื่อได้คลิปมาแล้ว ก็เริ่มทำการตัดต่อ แต่ไม่ชอบที่มีตัวเลขบอกวันที่และเวลา ซึ่งตัวเลขค่อนข้างใหญ่และเห็นชัดเจน พอตัดต่อเสร็จแล้ว ก็พยายามหาหลากหลายวิธี ที่จะปิดบัง ให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุด แต่ก็ทำไม่ได้อย่างที่คิด ลองแล้วลองอีก ก็ยังไม่ได้อีก (โปรแกรมที่มีอยู่ทำไม่ได้) ก็เลยยอมรับ และวางใจ บอกตัวเองว่า ดีใจจัง ไม่ได้ดั่งใจ ยอมรับว่าเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น และได้พิจารณาเพิ่มว่า เนื้อหาในคลิปสำคัญกว่า จึงได้นำคลิปนั้นมาให้พี่น้องช่วยกันดู หลายท่านก็ทักเรื่องนี้เช่นกัน ก็แจ้งไปว่า ไม่สามารถแก้ไขได้ พี่น้องก็เห็นตรงกันว่า ก็เอาแบบนี้แหละ จึงได้ส่งคลิปเข้าส่วนกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *