วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 20:00 น.-21:30 น.

ตรวจการบ้านวิชาอริยสัจ 4

อรวิภา กริฟฟิธส์

เรื่อง อย่าเร่งผล

ช่วงนี้มีโอกาสได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องในฐานงานต่างๆ รู้ยินดีที่ได้บำเพ็ญกับหมู่มิตรดี เห็นงานอะไรก็อยากเข้าไปบำเพ็ญไปหมด และในตอนนี้ได้เข้าไปร่วมบำเพ็ญถอดเทป คำบรรยายของอาจารย์ แล้วรู้สึกเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญตรงนี้มากเพราะเราได้ทบทวนธรรมไปในตัวด้วย ก็เลยรับเอามาบำเพ็ญหลายบท แต่ตัวเองก็ทำงานช้า พอทำไปรู้สึกกังวลว่าเราเอามามากไปหรือเปล่าแล้วงานเนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะต้องใช้เวลาทำและพิมพ์ เกิดกังวลกลัวว่าพี่น้องจะรองานจากเรา แล้วก็อยากทำงานให้เสร็จเร็ว ก็เลยบอกกับตัวเองว่าอย่าเร่งผล ถ้าพี่น้องท่านต้องการท่านคงจะบอกมาเอง ส่วนเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุด ด้วยใจที่เป็นสุข ดีกว่าได้เท่าไรก็เท่านั้น

ทุกข์ เกิดกลัวกังวลว่าพี่น้องจะรองานจากเรา

สมุทัย อยากทำงานให้เสร็จเร็ว ๆ งานเสร็จเร็วจะสุขใจ งานเสร็จช้าจะทุกข์ใจกลัวกังวลว่าพี่น้องจะรอ

นิโรธ งานจะเสร็จเร็วก็ได้ เสร็จช้าก็ได้ หรือไม่เสร็จก็ได้ เมื่อเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว เราจะไม่ทุกข็ใจไม่มีอะไรคาใจ

มรรค กิเลสมักจะหลอกเราว่างานต้องเสร็จเร็ว ๆ พี่น้องจะได้ไม่รอ ซึ่งความจริงแล้วพี่น้องจะรอหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ เราจะไปคิดแทนคนอื่นไม่ได้ การทายใจผู้อื่นผิดศีลนำทุกข์มาให้แล้วมาเร่งตัวเอง การทำงานที่เร่งรีบจนเกินไปจะทำให้เกิดการเสียหายได้ เป็นการเบียดเบียนตนเอง ไม่สมควร ทำให้ใจเป็นทุกข์กังวลหวั่นไหว เป็นวิบากร้าย เราควรจะทำงานด้วยใจที่เป็นสุขได้เท่าไรก็ยินดีเท่านั้น ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเพราะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นของใคร จะทุกข์ใจไปทำไม เบิกบานแจ่มใสดีกว่า ถ้าพี่น้องท่านแจ้งมาเราก็รายงานตามความเป็นจริง ตอนนี้ทำงานอย่างเป็นสุขและทะยอยส่งงานที่เสร็จแล้ว และงานที่เหลืออยู่ก็จะทำส่งไปและถ้ามีกิเลสตัวไหนขึ้นมาก็ล้างกิเลสไปด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *