วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 7 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 20:00 น.-21:30 น.

ตรวจการบ้านวิชาอริยสัจ 4

ประคอง เก็บนาค

เรื่อง : กรรมใคร กรรมเรา

เนื้อเรื่อง : ให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยืมเงินไปโดยกดเงินจากบัตรเครดิตของเรา โดยปกติเขาก็จะส่งเงินมาใช้ตามอัตราขั้นต่ำที่บริษัทเขากำหนด แต่พี่สาวเรามีเหตุต้องใช้เงินเพื่อไปจัดการเรื่องที่ดินที่ไปจำนองไว้ เราจึงขอให้เพื่อนคนนั้นนำเงินมาคืน เพื่อจะได้นำไปช่วยพี่สาว พอถึงกำหนดเวลาที่เขาสัญญาว่าจะใช้คืน เขากลับบกว่าหาเงินให้ไม่ได้นะ แต่ถ้าจะเอาเงินคืนจริง ๆ เขาจะตายให้เอง เพราะเขาทำประกันชีวิตไว้ ถ้าเขาตายก็คงจะมีเงินเหลือมาจ่ายคืนเราได้..

ทุกข์ : ไม่สบายใจที่เพื่อนไม่สามารถนำเงินมาคืนให้ได้

สมุทัย : อยากให้เพื่อนนำเงินมาคืน อยากช่วยพี่สาว

นิโรธ : เพื่อนจะนำเงินมาคืนหรือไม่ เราก็ควรยอมรับและไม่ทุกข์ใจ

มรรค : พิจารณาเห็นความรู้สึกในใจที่ตกใจ อึ้งกับคำพูดของเพื่อนที่พูดถึงเรื่องการตายใช้หนี้ ชีวิตคนเรามีค่ามากมายกว่าเงินมากนัก มีปัญหาหรือเหตุผลอะไรควรจะพูดกันดี ๆ ช่วยกันหาทางออก เมื่อสุดทางหาเงินไม่ได้จริง ๆ แต่ละคนก็ควรต้องรับสภาพ รับวิบากรรมที่ตัวเองต้องรับ ..เพื่อนก็ต้องรับวิบากการเป็นหนี้ต่อไป..พี่สาวก็ต้องรับวิบากที่อาจจะต้องโดนยึดที่ดินทรัพย์สิน ..เราเองก็ต้องรับวิบากหากเพื่อนไม่คืนเงินกลับมา เราก็ต้องเป็นหนี้ ชดใช้แทนเขา..แม้เพื่อนจะตัดสินใจฆ่าตัวตาย นั่นก็เป็นการตัดสินใจของเขาเอง ไม่ได้เป็นเพราะเรา เราจึงไม่ควรที่จะกดดัน ทำทุกข์ทับถมตน ..ก็พิจารณาเรื่อย ๆ ไปอีกหลายวัน กว่าจะวางใจให้แต่คนได้รับในผลกรรมของตนเอง แม้ไม่ง่ายนักกับการวางใจ แต่จะคิดให้ทุกข์ใจไปทำไมล่ะ …แต่ละชีวิตเกิดมาก็รอวันตายน่ะล่ะ สู้เรามาทำทุก ๆ วันให้มีคุณค่ากับตัวเองและผู้อื่นดีกว่า..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *