ข่าววิชาราม : วิชา สัมมาอาชีพ

ข่าววิชชาราม
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้วิชาสัมมาอาชีพออนไลน์ เข้าห้องเรียนได้ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.-20.00 น. โดยใช้โปรแกรมซูม

สรุปการประชุมวิชชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มกราคม 2564
1. เผยแพร่ข้อมูลผู้ค้าและสินค้าผ่านเว็บไซต์วิชชารามและเฟสกลุ่ม ซึ่งสามารถให้ข้อมูลสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องระบุราคาในหน้าเพจกลุ่มเพื่อลดปัญหาราคาสินค้าชนิดเดียวกันอาจราคาต่างกันในแต่ละพื้นที่
2. เปลี่ยนชื่อกลุ่มตามการลงมติเป็น วิถีธรรมมาร์เก็ต
3. หัวข้อที่ควรเรียนรู้และนำมาปฏิบัติในชีวิตจริง ได้แก่ พานิชย์บุญนิยม สภาวธรรม การตลาด (นำเสนอสินค้า / ให้ข้อมูล / พัฒนาสินค้า /สินค้าในรูปแบบออนไลน์ / การตั้งราคา) การพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การทำบัญชี การบริหารการจัดส่งสินค้า
4. ลงทะเบียนผู้ค้าผ่านกลูเกิ้ลฟอร์ม (เมื่อแบบฟอร์มเสร็จแล้วจะส่งลิงค์มาให้ลงทะเบียน)

หัวข้อในการเรียนรู้สัปดาห์นี้
1. เรื่องหลักเศรษฐศาสตร์บุญนิยม
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำการค้าบุญนิยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *