Skip to content

ข่าววิชชาราม 14 ม.ค. 2564

1.ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม

สรุปการบ้านอริยสัจ 4 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 – 10 มกราคม มีผู้ส่งการบ้านรวม 44 ท่าน 55 เรื่อง ซึ่งผู้ส่งสูงสุดต่อท่าน คือ 7 เรื่อง

1. ข้อแนะนำการพิมพ์ชื่อ
ให้พิมพ์ชื่อเหมือนเดิมทุกครั้ง เช่น ใช้ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน หรือถ้าใช้ภาษาอังกฤษ ก็ใช้เป็นประจำ เพราะระบบจะแยกจำเป็นชื่อ ๆ ไม่ได้รวมกัน เวลาค้นหาย้อนหลัง จะตามหาข้อมูลได้ยาก
2. ข้อสังเกต
ท่านที่ส่งการบ้านประจำจะเขียนรูปแบบได้ดี จะมีท่านที่นาน ๆ ส่งทีหรือส่งครั้งแรกจะขาดการเว้นบรรทัดทำให้อ่านยาก
3. เนื้อหายอดนิยม
สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการสอบ วบบบ. ช่วงปีใหม่กับสถาบันบุญนิยม

2.การบ้าน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

ข่าววิชชาราม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
กิจกรรมนี้เป็นการทบทวนสภาวธรรม-ทบทวนชีวิต ปี 2563 ตั้งศีลเริ่มต้น ปี 2564
ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับให้นักศึกษาวิชชารามได้ทบทวนตนเองและตั้งจิตทำในสิ่งที่ดี และแบ่งปันให้เพื่อนนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่าน
*เหลือเวลา 1 วัน จะปิดรับการบ้านนี้ (เผยแพร่เป็นสาธารณะ) ส่งข้อมูลได้ที่…

หัวข้อในการแบ่งปันข้อมูล
1). ชื่อ นามสกุล (ชื่อทางธรรม)
2). ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563
3). ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564
4).ใส่รูปเป็นภาพปก, เป็นรูปตัวเองก็ได้ หรือรูปอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการสื่อให้เข้ากับเรื่องของท่าน (ใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้) *แนบได้สูงสุด 1 ภาพ

3. ห้องเรียนใหม่

ข่าวห้องเรียนใหม่

1. วิชาสัมมาอาชีพ เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นในการหารายได้มาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว โดยโครงการนี้สนับสนุนให้มารวมกลุ่มกันในชื่อ วิชชารามมาร์เก็ต เพื่อขาย แลกเปลี่ยน และแจกฟรี ผ่านรูปแบบออนไลน์ตามหลักพานิชย์บุญนิยม (เบื้องต้นขอให้สิทธิ์นักศึกษาที่เป็นจิตอาสามาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป) *ท่านที่สนใจเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น. – 20.00 น.

2. กิจกรรมพิเศษ
เล่าเรื่องจากหนังสือกว่าจะถึงอรหันต์ เรียนรู้ศัพท์ธรรมะจากธรรมพุทธสุดลึก วันละ 1-3 คำ และร่วมกันทบทวนธรรมก่อนนอน เวลา 20.00 น.-21.00 น. *มีกิจกรรมทุกวัน ท่านสามารถเข้าร่วมได้ตามความสะดวก

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมทั้ง 2 หัวข้อ โดยโปรแกรมซูมซึ่งจะส่งลิงก์ในห้องนักศึกษาวิชชารามและห้องอปริหานิยธรรม

4. วีดีโอแนะนำการใช้งานต่าง ๆ

คลิปแนะนำการประชุมออนไลน์และวิธีส่งการบ้านด้วยมือถือ เป็นการแนะนำเบื้องต้นซึ่งแต่ละท่านอาจมีวิธีการหรือความถนัดที่แตกต่างกัน สามารถแลกเปลี่ยนและบอกต่อวิธีการเหล่านั้นในการทำการบ้านกับเพื่อนนักศึกษาได้ อนุโมทนาทุกท่าน
*เรียนรู้ได้ในเพลย์ลิสต์ แนะนำวิธีส่งการบ้านวิชชาราม ของยูทูปวิชชาราม channel

วิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 ด้วยโทรศัพท์มือถือ

การเข้าประชุมออนไลน์ด้วย Zoom บนโทรศัพท์มือถือ

วิธีพิมพ์การบ้านด้วยเสียง (voice typing)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *