631212 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4

ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ได้เปิดให้มีการสอบเก็บคะแนนสภาวธรรม และตรวจการบ้าน ใช้เวลารวมกว่า 3 ชั่วโมง แบ่งเป็นวีดีโอ 3 คลิป

ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ตอนที่ 1/3 (12 ธันวาคม พ.ศ. 2563)


นักศึกษาอริยปัญญาโท สอบสะสมคะแนน (ครั้งที่ 1) 1 ท่าน

1. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) สอบสะสมคะแนน อริยปัญญาโท ครั้งที่ 1
เรื่อง “ฟ้าเปิด
“ทุกข์” ไม่สบายใจ ไม่สดชื่นเต็มที่
“เหตุแห่งทุกข์” อยากให้ท่านอื่นมาดูแลงานวิชชารามแทน จะได้มีเวลาให้งาน ป.เอก มากขึ้น

ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ตอนที่ 1/3 (12 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

นักศึกษาอริยปัญญาตรีเสนอให้ทางทีมบัณฑิตศึกษา ตรวจการบ้าน 2 ท่าน

1. เรื่อง “ยอมให้จริง” ( ปิ่น คำเพียงเพชร – นักศึกษา จากประเทศมาเลเซีย )
“ทุกข์” รู้สึกขัดใจที่พี่พูดเชิงบรรลุธรรมขั้นสูง ทั้งๆที่เราเห็นว่าไม่ใช่
“เหตุแห่งทุกข์” อยากให้พี่ยอมรับความจริงว่าพี่เขามีแต่ภาษา ที่กำลังหลงว่าบรรลุธรรมอยู่
ยึดว่าครบรรลุธรรมจริง การกระทำกับคำพูดต้องสอดคล้องกัน

2. เรื่อง “ทำงานไม่ทัน” ( อรวิภา กริฟฟิธส์ นักศึกษา จากประเทศออสเตรเลีย )
“ทุกข์” รู้สึกหดหู่ใจ ไม่แจ่มใส ทำงานไม่ทัน
“เหตุแห่งทุกข์” อยากทำทำงานทุกอย่างให้เสร็จอย่างที่ใจเราหมายจะสุขใจ ไม่เสร็จจะทุกข์ใจ

ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ตอนที่ 1/3 (12 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

นักศึกษาอริยปัญญาตรี สอบสะสมคะแนน 2 ท่าน

1. สมบัติ วรรณรส – นักศึกษาอริยปัญญาตรี จาก จ.กาฬสินธุ์ สอบสะสมคะแนนครั้งที่ 1
เรื่อง “ไม่อยากกลับบ้าน
“ทุกข์” ไม่อยากกลับบ้าน เพื่อตรวจหาสารเสพติดตามนโยบายของจังหวัด เพราะต้องเสียค่าน้ำมันไปกลับแพง
“เหตุแห่งทุกข์” อยากประหยัดค่าน้ำมันรถ

2. ศิริพร ไตรยสุทธิ์ นักศึกษาอริยปัญญษตรี จาก ประเทศเยอรมนี สอบสะสมคะแนนครั้งที่ 2
เรื่อง “เพื่อนร่วมงานดื่มไวท์แดงในเวลางาน
“ทุกข์” ไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานดื่มไวท์แดงในเวลางาน
“เหตุแห่งทุกข์” ยึดว่า ในเวลางานไม่ควรดื่ม เพราะมีผลต่อภาพลักษณ์ของคลีนิค


โดยนักศึกษาแต่ละท่านก็จะนำเรื่องราวกิเลส หรือความความทุกข์ใจต่าง ๆ ของตัวเอง มาแลกเปลี่ยน ผ่านการทำกระบวนการ อริยสัจ 4 เพื่อล้างกิเลสหรือดับทุกข์ใจของตัวเองไปตามปัญญาหรือตามภูมิของแต่ละท่าน มาดูกันค่ะ ว่าแต่ละท่านจะมีความแม่นยำในอริยสัจ 4 แค่ไหน และจะสามารถล้างกิเลสหรือดับทุกข์ใจของตัวเองด้วยหลัก อริยสัจ 4 ได้หรือไม่ ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.