631205 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4

ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ประจำวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาเสนอให้ตรวจการบ้านทั้งหมด 6 ท่าน และเกริ่นนำด้วยหลักอริยสัจ 4 ในตอนต้นรายการ

ในห้องเรียนวิชชาราม ตอนนี้จะมีการพูดบรรยาย โดยคุรุพุทธพรฟ้า เกี่ยวกับอริยสัจ 4  ซึ่งนักศึกษาที่มาใหม่ หรือยังไม่คุ้นเคย ไม่เชี่ยวชาญ ไม่แม่นยำในวิชาอริยสัจ4 ก็สามารถรับฟังเพื่อศึกษาหรือถ้าสนใจจะซักถามก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมห้องเรียนวิชชาราม วิชาอริยสัจ4 ได้ทุกค่ำวันเสาร์

ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4 ( ตอน 1/2 ) ประจำสัปดาห์ ของวันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีนักศึกษา เสนอให้ทางทีมบัณฑิตศึกษาตรวจการบ้าน 2 ท่าน

1. ทุกข์เรื่อง “ฟุ้งซ่านกับงาน” กระวนกระวายกับงานที่ยังจบไม่ลง จนทำให้ไม่ง่วงนอนจากงานนั้น ๆ

2. ทุกข์เรื่อง “อยากอ่านการบ้านอริยสัจ 4 คุรุท่านที่จะมาทำหน้าที่ตรวจการบ้านนักศึกษา” ยึดว่าท่านที่จะมาตรวจการบ้านนักศึกษาควรมีความแม่นยำในการล้างกิเลสและแม่นยำในอริยสัจ 4 ที่มากพอ อยากได้คุรุที่มีความแม่นยำที่มากพอ

ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4 ( ตอน 2/2 ) ประจำสัปดาห์ ของวันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีนักศึกษา เสนอให้ทางทีมบัณฑิตศึกษาตรวจการบ้าน 4 ท่าน

1. ทุกข์เรื่อง “จะช่วยอย่างไรดี” เมื่อ คนในครอบครัวมีความเห็นไม่ตรงกัน จึงคิดหาวิธีที่จะช่วย จนทำให้ตนเองเป็นทุกข์

2. ทุกข์เรื่อง “ห่วงพ่อบ้าน” อยากกลับบ้าน แต่อีกใจหนึ่งก็ห่วงพ่อบ้าน

3. ทุกข์เรื่อง “ทำไม่ต้องตอนนี้” ไม่อยากให้พ่อบ้าน รีโนเวทบ้านตอนนี้ เพราะไม่อยากไปดูแลกิจการแทนเขา เพราะอยากบำเพ็ญมากกว่า

4. ทุกข์เรื่อง “ชังเพราะรัก” กลัวอึดอัดหายใจถี่ ชังลูกชายพ่อบ้าน ไม่อยากคุยด้วยเพราะโทษว่าเขาเป็นสาเหตุให้พ่อตัวเองตาย

โดยแต่ละท่านก็นำเรื่องราวกิเลส หรือความความทุกข์ใจต่าง ๆ ของตัวเอง มาแลกเปลี่ยน ผ่านการทำกระบวนการ อริยสัจ 4 เพื่อล้างกิเลสหรือดับทุกข์ใจของตัวเองไปตามปัญญาหรือตามภูมิของแต่ละท่าน มาดูกันค่ะ ว่าแต่ละท่านจะมีความแม่นยำในอริยสัจ 4 แค่ไหน และจะสามารถล้างกิเลสหรือดับทุกข์ใจของตัวเองด้วยหลัก อริยสัจ 4 ได้หรือไม่ ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *