ทำการบ้านวิชชาราม ภูผาฟ้าน้ำ/ออนไลน์

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ทางภูผาฟ้าน้ำได้จัดรายการทำการบ้านออนไลน์ ผู้ร่วมมาศึกษาการทำการบ้านวิชชารามมีทั้งจากทางภูผาฟ้าน้ำและทางบ้าน (ผ่านโปรแกรม zoom) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ๆ โดยเนื้อหาที่ได้คุยกันในวันนี้คือการบ้านอริยสัจ 4

พี่น้องจิตอาสาเริ่มต้นทำการบ้านด้วยการเล่าเรื่อง เช่นเรื่องกลัวแมลง เรื่องกระติกน้ำร้อน และให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มภูผาฟ้าน้ำและทางออนไลน์ได้วิจารณ์ เพื่อจัดเนื้อหาให้ลงตัวเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published.