ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 22 ต.ค 2563

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 22 ต.ค 2563

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ได้มาการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลงาน โดยมี 5 กลุ่มคือ กลุ่ม ยินดี, ศิลา ,เพชร, ปฐพี , พร้อมพัง  ในห้องเรียนได้ใช้เวลาในช่วงประมาณ 1 ชั่วโมงแรกในการตรวจผลงานและให้ความเห็นร่วมกัน ในลำดับถัดไปเป็นการเสนอโจทย์สร้างผลงานใหม่ในสัปดาห์หน้า

ในโพสนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห้องเรียนสาระธรรม เช่น ผู้สอน ผู้รับชม ผู้อำนวยความสะดวก ผู้บันทึกการเรียนการสอน ได้แบ่งปันสภาวธรรม ที่เกิดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสร้างผลงานในสัปดาห์นี้จนจบการนำเสนอผลงาน โดยไม่จำกัดทักษะการเขียนหรือการเรียบเรียง สามารถเขียนบรรยายได้ตามอัธยาศัย โดยมีหลักพุทธพจน์ 7 (1.ระลึกถึงกัน 2.รักกัน 3.เคารพกัน 4.เกื้อกูลช่วยเหลือกัน 5.ไม่วิวาทกัน 6.พร้อมเพรียงกัน 7.เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ) เป็นกรอบในการถ่ายทอดความคิดเห็น

6 thoughts on “ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 22 ต.ค 2563”

 1. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

  สภาวะธรรมที่ได้จากห้องเรียนรูปภาพประกอบสาระธรรม วันที่ ๒ถ ตุลาคม ๒๕๖๓ คือ
  ๑. ได้ล้างกิเลสตัว ..อยากให้ได้ดั่งใจ..ไปได้ ๑ หน่วย เพราะกิเลสตังนี้ยังมีอยู่ถึง แม้ได้การบ้านที่ถูกใจแล้ว แต่ก็ยังไม่วายที่ยังอยากจะให้เพื่อน ทำการบ้านชิ้นที่ 2 เพื่อที่จะให้ได้ดั่งใจกิเลสเพื่อเปรียบเทียบกับการบ้านชิ้นแรก แต่สุดท้ายข้าพเจ้าก็รู้ทันว่ากำลังจะผิดศีล และสามารถล้างกิเลสตัวนี้ได้ในที่สุด เย้!

  ๒. กลุ่มพวกเราได้สมาชิกเพิ่มมาอีก ๑ ท่านคือน้องก๊อบ รู้สึกยินดี พอใจ (เหมือนชื่อกลุ่มเลย) น้องก๊อบบอกว่าที่เลือกเข้ามาอยู่กลุ่มยินดี เพราะว่าชื่อของน้องก็อบ แปลว่า ” ยินดี” สาธุ ไม่มีอะไรบังเอิญคะ

 2. Sriprasom Sirikanya

  ในการเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสาระธรรม เป็นเหมือนกำลังใจได้คบคุ้นกับหมู่มิตรดี เป็นอะไรชื่นใจ เย็นใจ ท่ามกลางสถานการณ์โลกและเมืองไทยที่ร้อนร้าย รวมถึงเรื่องการงานของตัวเองที่ทำงานในสายการบินที่อยู่ในภาวะวิกฤต แม้ว่าจะไม่ได้ถูกเชิญออก แต่การอยู่ในสัญญาใหม่ที่เหมือนได้สัญญาทาสมา ไม่อยากจะทำงานต่อ แต่ภาระที่ต้องดูแลผู้มีพระคุณ ทำให้ภาวะจิตใจค่อนข้างกดดัน ไม่สบายใจ ระหว่างการทำงานภาพคำคม เหมือนได้มีโอกาสสัมผัสความเย็นของงาน เหมือนมีพลังงานแห่งธรรมะแท้ๆ ให้วางใจความไม่สบายใจออกไป รู้สึกได้รับประโยชน์ในขณะที่ทำงานอยู่ และเมื่อได้พบเจอพี่น้องผ่านวีดีโอ zoom ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของงาน ของโลก การเมือง และสภาวะธรรม มีพลังให้เป็นกำลังใจ ได้วางใจ ว่าท้ายสุด ทุกอย่างก็มีเหตุปัจจัยของแต่ละเรื่องราว ยอมและวางใจให้ได้ทุกเรื่องตามขั้นตามฐาน ตามภูมิของตนเองค่ะ

 3. นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม

  สภาวะธรรม ที่ได้ในสัปดาห์นี้
  ได้เห็นใจตัวเองว่ามีความสนิทสนมแนบแน่น คุ้นเคยกับพี่น้องมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ กล้าแนะนำและบอกความรู้สึกตนเองกับพี่น้องมากขึ้น
  และ รู้สึกว่า การเข้ากลุ่ม ทำภาพประกอบสาระธรรม คำคมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตปกติ ยินดีและเบิกบานใจยิ่งนัก และได้ทราบข่าวว่าจะมี พี่น้องนักเรียนใหม่เข้ามาเพิ่ม ก็ยิ่งยินดีจริงๆค่ะ

 4. นงลักษณ์ สมศรี(ลายใบไม้)

  บันทึกธรรมจากห้องสาระธรรม วันที่ 22 ตุลาคม 2563

  บทเรียนจากการทำภาพคำคมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เริ่มรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีหัวสร้างสรร ฝีมือไม่ได้พัฒนาไปสักเท่าไหร่ แต่เริ่มเข้าใจจิตวิญญาณของสื่อสาระธรรมมากขึ้น ได้โจทย์ที่กลุ่มพร้อมพัง เลือกมาให้ บอกว่าเหมาะกับกลุ่มเพชรมากเลย ก็คือเรานี่แหละ “ ทำดีแล้วปล่อยวาง“
  ในกลุ่มยังคงใช้เวลาในแต่ล่ะวันอย่างคุ้มค่าไปกับการทำงานนอกและงานในอย่างสนุกสนาน เหนื่อยบ้างเพลียบ้างก็ ส่งกำลังใจให้กัน แต่ยังพอมีเวลาส่งภาพ และหาคำคม ให้กัน แล้วฝึกวางไปพร้อมๆกัน ในทุกเรื่อง ครั้งนี้ มีภาพให้เลือกหลายภาพ คำคมมีเพียงหนึ่งเดียว
  ตั้งใจ ทำงานในบ้าน นอกบ้าน และทำการบ้านวิชชารามทุกขอริยสัจเสร็จ
  พอลงมือทำ PS ก็เห็นความเบาๆ สบายๆ พี่น้องทางเมืองไทยน่าจะเข้านอนไปแล้ว มาเปิดหาฟ้อนใหม่ๆ ที่โหลดเตรียมไว้แต่ไม่ค่อยได้นำมาใช้. เริ่มแก้งานเก่า เปลี่ยนทั้งภาพและขนาดให้ได้ 1:1 กลับมาอ่านความต้องการของทีมเพชรที่เขียนข้อความทิ้งไว้ เลือกฟ้อนใหม่ที่ไม่เคยลองใช้ คุยกันกับพ่อบ้านว่าจะขอเน้น การวางตัวหนังสือให้เรียบง่าย แต่ชัดเจน แม้จะรู้ว่าน่าจะมีวิธีอื่นในการทำงานร่วมกันที่ได้ให้ทุกท่านมีส่วนร่วมกันมากกว่านี้ แต่ก็วางใจว่า ได้เท่านี้ก็ดีมากแล้ว ตามเหตุตามปัจจัย

  เลือกทำภาพ ให้พี่น้องเลือก 2- 3ภาพ แม้ภาพที่มีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นัก รู้ว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเอง ในบางครั้งที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีความตั้งใจจะทดลองทำ เข้าไปดูงานคำคมเก่าๆ และงานทั่วๆไป แต่ก็ไม่มากพอที่จะเห็นไอเดียจากผลงานที่ได้เห็นเพียงน้อยนิด ก็เลยเลือกที่จะทำตามกำลังและด้วยความสุขก็พอ
  เช้าวันพฤหหัส พี่น้องมีแอบถามถึงกัน ระหว่างกลุ่มว่างานคำคมเสร็จหรือยัง
  อาทิตย์นี้ งานทุกกลุ่มออกจะพลิกโผ ดูเบาๆ แต่คมจริง คงมีเพียงงานของคุรุ ที่ใช้เทคนิคนำก่อนว่าจะ ซ้อนภาพ หาคำคม แล้วหาภาพ กลุ่มศิลา ก็เช่นกัน ใช้เทคนิคแต่งภาพให้ฟรุ้งฟริ๊งเบาๆแต่งานดี ทำให้อ่านคำคมง่าย และที่ใช้เทคนิคง่ายๆแต่ลงตัวคือกลุ่มยินดี ปฐพี ก็ไม่น้อยหน้า ได้พลังหมู่ช่วย คุรุ ส่งภาพให้เหมาะกับโจทย์ อาทิตย์นี้ก็ผ่านไปเบาๆเรื่องงานคำคม

  ที่น่าสนใจคือ การแลกเปลี่ยนพุดคุยสภาวะ ซักถามกันไปมา เหมือนเวลายิ่งผ่านไป ก็จะมีการเคี่ยวเข้ม ในการกำจัดกิเลสมากยิ่งขึ้น คือพอพูดอะไรออกไป ถามอะไรไป คุรุ จะเอาภาระช่วยจับกิเลส เช่น การที่เราเห็นคำแนะนำ หรือตัวอย่างดีๆจากหมู่มิตรดีแล้วทำตาม สำนึกผิดในข้อพร่อง แล้วแก้ไข คุรุ กล่าวว่า “ มันคือการหาเช้ากินค่ำ ไม่ใช่หิริที่เกิดจากศีล เพราะถ้าเราไม่ตั้งศีล ก็จะเป็นความรู้สึกผิดทั่วๆไป แม้จะมีปัญญาอยู่บ้าง แต่ถ้าตั้งศีลคือการขมวดที่จะเอาความชั่วของเราออกมา ถ้าคบหมู่มิตรดี เพื่อนก็จะบอกอธิศีล แล้วก็แค่ทำตามถ้าไม่มีกิเลสจะทำตามง่ายๆ”

  สรุปสาระธรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนสภาวะกัน เรื่องศีลที่ละเอียด ประจวบกับได้ฟังอาจารย์ขยายความอย่างละเอียดของศีลที่ชำระกิเลสได้ มีเจตนาเป็นศีล ไม่ล่วงละเมิดเปลี่ยนแปลงศีลที่ตัวเองตั้งไว้ เป็นกุศลศีลกุศลจิตเป็นสมุฏฐาน ศีลเป็นที่ประชุมสังวร เป็นพลังแห่งการระมัดระวัง จะไม่ก้าวล่วง
  -ถ้ามีความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมเป็นอธิศีล
  -ความบริสุทธิ์คือความที่จิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นอธิจิต ความบริสุทธิ์ด้วยการ ควบคุมกายวาจาใจอย่างถูกต้อง จนพ้นโลภโกรธหลง -พอกำจัดกิเลสได้ก็เป็นอธิปัญญา
  -ละในสิ่งที่ควรละ เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ คือการตั้งศีลอย่างถูกต้อง
  แม้จะไม่ค่อยเก่งงาน PS อย่างน้อยก็ขอเก่งศีลไว้ก่อน เป็นงาน และทำการบ้านวิชชารามได้ถูกหลักอริยสัจก็ดีมากแล้ว
  สาธุ

 5. ประคอง เก็บนาค

  สภาวธรรมในการทำภาพประกอบคำคมของท่านอาจารย์หมอในเรื่อง “การเมือง” เราก็พอจะได้ฟังอาจารย์ท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังจับประเด็นคำคมอะไรได้มาก อีกทั้งเราต้องติดตามงานที่ส่งออกอากาศในค่ายสุขภาพออนไลน์ ครั้งที่ 3 เพราะไม่มีงานในสต็อกเลย เราก็เพิ่งเริ่มฝึกงานตัดต่อใหม่ยังไม่คล่อง งานที่ออกมาก็ช้ามาก แต่ก็พยายามเข้ามาอ่านไลน์ในกลุ่มปฐพี ใจนึงก็กังวลว่างานจะออกไม่ทัน เพราะสมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านก็มีงานอื่น ๆ ที่ยุ่ง ๆ กันพอสมควร แต่ในวันสุดท้ายก่อนวันที่จะต้องพรีเซนต์งาน กลุ่มปฐพีก็มีงานสำเร็จออกมา 1 ชิ้น ตามกำหนด ทำให้เราได้เห็น ได้รับความอบอุ่น ความมีน้ำใจไมตรี ความเป็นกัลยาณมิตร ความสนิท ความเชื่อใจ ไว้ใจ ของทุก ๆ ท่านในกลุ่ม…ขอขอบคุณวิบากดี บุญกุศลของตัวเองและหมู่กลุ่มที่ทำให้เราได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญงานแบบนี้ค่ะ..สาธุ

 6. อรวิภา กริฟฟิธส์

  สภาวะธรรมที่ได้จากห้องเรียนสาระธรรม เนื่องจากกลุ่มยินดีได้มีพี่น้องร่วมกลุ่มเพิ่มขี้นรู้สึกยินดีค่ะ ส่วนการเลือกงานคราวหน้าเป็นงานเกี่ยวกับการเมืองตอนคุรุให้เลือกว่าจะทำงานกันกลุ่มละกี่งานตัวเองพยายามดูว่าพี่น้องในกลุ่มยกมือเอากี่งานแต่ไม่เห็นหน้าพี่น้องตัวเองยกมือไปเอาห้างาน รู้สึกตัวเองโลภมากและเกรงใจคนทำรูปประกอบ วันนั้นต้องรีบสารภาพและขอโทษพี่น้องด้วยถ้ารับงานมากเกินพี่น้องก็ยินดีและเข้าใจค่ะ เรายกมือรับมาห้างานจะได้ครบห้าหรือไม่ก็ได้ ก็ทำเต็มที่ได้เท่าไรก็เท่านั้นค่ะ ขอบคุณหมู่กลุ่มและคุรุทุกท่านที่ให้โอกาสร่วมบำเพ็ญค่ะ สาธุค่ะ

Comments are closed.