ข่าวการศึกษาวิชชาราม

ข่าวการศึกษาวิชชาราม

เจริญธรรมสำนึกดีนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน

ขอต้อนรับสู่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม)รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน” (วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย สู้กิเลสอย่างรู้เพียรรู้พัก) ในระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2563

กิจกรรมในค่ายพระไตรปิฎกเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ของสถาบันวิชชารามควบคู่กันไปด้วย ค่ายนี้มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเคยและมีกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มขึ้น คือ การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ การผลิตผลงานนักศึกษาเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ในหมอเขียวทีวี ซึ่งเป็นทีวีออนไลน์ที่รับชมได้ทั่วโลกผ่าน 2 แอปพลิเคชั่น คือ ยูทูปหมอเขียวทีวีและเฟสบุคหมอเขียวแฟนคลับ โดยในวันแรกของค่ายอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ปฐมนิเทศเปิดค่ายในรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. -07.30 น. และปฐมนิเทศการศึกษาของสถาบันวิชชารามเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองร่วมกับเพื่อนพี่น้องนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่เด็กเล็กที่กำลังเรียนประถมศึกษาจนถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่กำลังเรียนอุดมศึกษาอริยปัญญาตรี อริยปัญญาโท และอริยปัญญาเอก ดังคลิปวิดีโอต่อไปนี้

 1. รายละเอียดสถาบันวิชชาราม โดย ดร.น้อมพรฟ้า
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชชาราม โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน
 3. การศึกษาสถาบันวิชชารามเน้นพึ่งตนและช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้
 4. การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม
 5. วิชาการที่แท้จริง ต้องลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์ได้จริง
 6. วันแห่งอริยศีล อริยสัจ 4
 7. แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์
 8. ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์
 9. แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

กิจกรรมสอบพูดสภาวธรรมอริยสัจ 4 ผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันวิชชารามที่อยู่ต่างประเทศและนักศึกษาในประเทศไทยที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมค่ายพระไตรปิฎก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ ดังคลิปวิดีโอต่อไปนี้

 1. สอบเข้าและสอบสภาวะธรรมอริยสัจ 4 นักศึกษาเยอรมนี อังกฤษ อิตาลี และสหรัฐอเมริกา
 2. สอบสภาวธรรมอริยสัจ 4 นักศึกษาวิชชารามสวนป่านาบุญ 3 และยุโรป
 3. สอบสภาวธรรมอริยสัจ 4 นักศึกษาวิชชารามสหรัฐอเมริกา

การรับนักศึกษาใหม่การลงทะเบียนอริยปัญญาโทและอริยปัญญาเอก ปีการศึกษา 2563 ปรับระบบให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ ดังนี้
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนนักศึกษาอริยปัญญาตรีและนักเรียนศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม ปีการศึกษา 2563
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอริยปัญญาโทและอริยปัญญาเอก ปีการศึกษา 2563
3. ทะเบียนรหัสนักศึกษาสถาบันวิชชารามปีการศึกษา 2563