สอบสภาวธรรมอริยสัจ 4 นักศึกษาวิชชารามสวนป่านาบุญ 3 และยุโรป

สอบสภาวธรรมอริยสัจ 4 นักศึกษาวิชชารามสวนป่านาบุญ 3 และยุโรป

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ได้มีการสอบสภาวธรรมออนไลน์ของนักศึกษาวิชชาราม ทางสวนป่านาบุญ 3 จำนวน 3 คนในช่วงแรก และที่เหลือเป็นนักศึกษาจากโซนยุโรป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *