630928 ห้องเรียนออนไลน์ สถาบันวิชชาราม

ในยุคโรคระบาดที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางไปพบปะกันครั้งละมาก ๆ ทำให้สถาบันวิชชารามต้องปรับตัว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อยู่เสมอแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย

โปรแกรมหรือ app การประชุมออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาทมากในด้านการสื่อสารแบบกลุ่ม ซึ่งทำให้สถาบันวิชชารามนั้น สามารถทำการเรียนการสอนได้เหมือนปกติ ทั้งยังสามารถนำมาใช้ผลิตสื่อวิชาการต่าง ๆ ได้อีกด้วย

โปรแกรมที่สถาบันวิชชารามได้นำมาใช้อยู่ในขณะนี้

  1. zoom (แนะนำ)
  2. meet

!ข้อแนะนำสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี หากท่านใช้บริการหมู่มิตรดี จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ได้ไวและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ แต่ถ้าหากท่านไม่สามารถหามิตรช่วยได้ ก็สามารถศึกษาด้วยตนเองตามข้อแนะนำที่นำมาแจ้งไว้เบื้องต้นด้านล่างนี้


ZOOM

เป็นโปรแกรมที่มีฟังชั่นที่สนับสนุนการประชุมที่หลากหลาย ทั้งยังมีการจัดการเสียงที่ค่อนข้างดี สามารถนำมาใช้ทำรายการต่าง ๆ ทั้งการประชุม การเรียนรู้ ทำสื่อวิชาการออกไป จากที่ได้ทดลองใช้กันมาช่วงหนึ่ง ทางสถาบันจึงเลือกที่จะใช้ zoom ในการผลิตรายการสื่อหมอเขียวทีวี

ดูวิธีดาวน์โหลดและการใช้งาน zoom ได้ที่…

Meet

เป็นโปรแกรมประชุมจาก google ทางทีมสื่อได้นำเข้ามาใช้ในช่วงต้นปี 2020 แต่พบกับปัญหาในด้านการจัดการเสียงที่ไม่ค่อยดีนัก มีเสียงสะท้อนบ่อย แต่มีข้อดีคือสามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่กำหนดเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า zoom ด้วยการใช้งานเพียงไม่กี่คลิก meet จึงยังเป็นตัวเลือกที่ประหยัดและเรียบง่ายอยู่ดี

ดูวิธีดาวน์โหลดและการใช้งาน Meet ได้ที่…

ท่านสามารถค้นหาวิธีการดาวน์โหลดและวิธีการใช้งานเพิ่มเติมด้วยการค้นหาใน google ด้วยคำค้นเช่น “การใช้ zoom” “การดาวน์โหลด zoom” “การใช้ meet” “การดาวน์โหลด meet” เป็นต้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *