630903 วางจำหน่ายแล้ว!! วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 5

วางจำหน่ายแล้ว กับวารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 5 หลังจาก เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดฟรีกันในอินเตอร์เน็ตมาสักพักใหญ่ ก็ได้จัดพิมพ์และกระจายไปในเครือข่ายร้านค้าของแพทย์วิถีธรรมเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจอ่านและศึกษาในแบบรูปเล่ม

สนใจสั่งซื้อ กรุณาติดต่อสอบถามไปยังร้านค้ากองบุญ เครือข่ายมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมที่ท่านสะดวก หรือสามารถอ่านออนไลน์จากไฟล์ pdf ได้ที่ [ดาวน์โหลดวารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “630903 วางจำหน่ายแล้ว!! วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 5”