630816 การบ้านอริยสัจ (1/2563) [5]

630816 การบ้านอริยสัจ (1/2563)

นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน อริยสัจ 4 ประจำวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2563 (อ่านที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมของการบ้าน)

รวมผู้ส่งการบ้านในสัปดาห์นี้ 5 ท่าน

 1. พุทธพรฟ้า (โอ๋) น.ส.วรางคณา ไตรยสุทธิ์
 2. พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ 6112008122
 3. ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์
 4. นายรวม เกตุกลม
 5. นางพรรณทิวา เกตุกลม

?กรอกข้อมูลในช่องความคิดเห็นด้านล่าง

4 thoughts on “630816 การบ้านอริยสัจ (1/2563) [5]”

 1. พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ 6112008122

  ทุกข์ ความรู้สึกอึดอัดที่ต้องทนฟังผู้อื่นพยายามเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของเขาให้เราฟัง เหมือนถูกยัดเยียดให้ต้องฟัง อยากจะบอกเขาว่าเราเบื่อที่จะฟังแล้ว อยากลุกออกไปทำงานอย่างอื่นแล้ว แต่ทำไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมหยุดพูดเสียที
  สมุทัย คือตัณหา อยากฟังแต่เรื่องราวที่เราชอบ ไม่อยากฟังเรื่องราวที่เราไม่ชอบ ถ้าได้ฟังเรื่องราวที่เราชอบจะสุขใจ ถ้าได้ฟังเรื่องราวที่เราไม่ชอบจะทุกข์ใจ
  นิโรธ สภาพยินดีไม่ชอบไม่ชัง ฟังเรื่องที่ชอบก็ยินดี ฟังเรื่องที่ไม่ชอบก็ยินดี
  มรรค พิจารณาวิบากกรรมว่า การที่เราถูกบังคับให้ฟังเรื่องที่ไม่อยากฟัง โดยไม่มีโอกาสบอกผู้พูด เกิดจากวิบากกรรมที่เราเคยทำมา เราเองก็เคยบีบบังคับให้ผู้อื่นฟังเราพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังมาก่อน ดังนั้น เราจึงควรยอมรับสภาพนั้นด้วยความยินดี รับแล้วมันก็หมดไป วิบากกรรมในเรื่องนี้ก็จะลดลง ให้คิดใหม่ว่า “โชคดีอีกแล้ว ร้ายหมดไปอีกแล้ว”

 2. ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

  ไม่ชนะฝน

  ฤดูฝนปีนี้ มีฝนตกค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับภาพถ่ายปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ก็จะเห็นว่าเหมือนคนละฤดู ปีก่อนก็แล้งมาก แต่ก็ดีตรงที่เราจะปรับแต่งพัฒนาพื้นที่ได้ง่าย ปีนี้มีฝนตกมากจนทำงานลำบาก จากประสบการณ์ที่พยายามทำงานหลังฝนตก ไม่แมลงสัตว์กัดต่อย ก็อุปกรณ์พัง หรือไม่ก็บาดเจ็บ ก็เลยเลี่ยง ๆ งานในพื้นที่ชื้นแฉะ

  ทุกข์ : ความอยากจะทำงานให้มันเสร็จ ๆ ไม่ให้ค้างคา อย่างเช่นซื้อต้นไม้มาแล้ว ยังไม่ได้ลงปลูก เพราะติดว่าต้องเคลียพื้นที่ มันก็ติดพันหลายอย่าง พอกไปหมด อยากจะทำให้มันจบ ๆ ไปเป็นเรื่อง ๆ

  สมุทัย : อยากจะให้วัตถุนั้นเรียบร้อยสมบูรณ์แบบได้อย่างใจไว ๆ เป็นหมวดของความโลภ อยากได้ดีเกินจริง อยากให้ฝนไม่ตก อยากพัฒนาให้มันได้ไว ๆ สวย เสร็จ จบ ไว หลงว่าถ้ามันได้ดีอย่างนั้นมันจะสุข แต่นั่นเป็นสุขที่อยู่ไกล ต้องทำงานหนักและนานกว่าจะเสร็จ เป็นสุขโลกีย์ ที่ต้องเหนื่อยหนักว่าจะได้ลิ้มรสสุข

  นิโรธ : ปล่อยวางความสมบูรณ์แบบลงบ้าง ยอมให้พร่อง ให้มันรกต่อไปก่อน และพร้อมทำเมื่อฟ้าเปิดอีกทีอย่างไม่ขี้เกียจ

  มรรค : พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน ดูฟ้าเปิดฟ้าปิด ให้ตรวจให้ทันว่าในปัจจุบัน อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ อะไรเป้นกุศลที่สุด ควรอาศัยที่สุด เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสูงสุด รู้จักรู้เพียรรู้พัก ให้ตรงจุดที่ควรจะเพียร ควรจะพัก ไม่ใช่ไปพักในเวลาที่ควรเพียร หรือไปเพียรในเวลาที่ควรจะพัก

 3. นายรวม เกตุกลม

  เรื่อง สวนรก
  ทุกข์:กังวลใจ
  สมุทัย:เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกบ่อยมากเป็นเหตุให้สวนที่ปลูกพืชผักไว้มีเพื่อนพืชขึ้นเยอะและงามมากจนทำให้ดูแลไม่ทันจึงมีความกังวลใจว่าพืชผักที่ปลูกไว้จะไม่ได้รับผลตามความคาดหวัง
  นิโรธ: สวนจะรกหรือไม่รกก็ไม่กังวลใจ
  มรรค:เราต้องไม่ชังเพื่อนพืชเพราะเป็นประโยชน์กับพืชผัก เช่น เป็นพี่เลี้ยง ปุ๋ยพืชสด ปรับสภาพดิน เก็บความชื้นให้กับดินเป็นต้น ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดความกังวลใจ ทำเต็มที่สุดกำลังเท่าที่ทำได้ด้วยใจที่เป็นที่เหลือก็วางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของเราและโลก

 4. นางพรรณทิวา เกตุกลม

  เรื่อง ส่งคลิป
  ทุกข์:กังวลใจ
  สมุทัย:เนื่องด้วยทาง มสธ.ให้ทำกิจกรรมส่งในชุดวิชาที่ลงทะเบียนสอบโดยทำการทดสอบตัวอย่างอาหารแล้วถ่ายคลิปส่งเพื่อทดแทนการไปรวมกันที่มหาวิยาลัยแต่ตัวเองถ่ายคลิปและส่งคลิปไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนอย่างไรทำให้เกิดความกังวลใจ
  ๆ นิโรธ:แม้จะถ่ายคลิปและส่งคลิปได้หรือไม่ได้ก็ไม่กังวลใจ
  มรรค:วางอัตตาตัวถือดีด้วยการเรียนรู้จากการปฐมนิเทศทางออนไลน์จากอาจารย์พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากมิตรดีทีมีความรู้ความสามารถในการถ่ายคลิปและการส่งคลิป ในที่สุดก็สามารถทำการทดสอบและถ่ายคลิปพร้อมส่งคลิปได้สำเร็จด้วยดี เพราะได้ทำเต็มที่ เหนื่อยเต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่ง “ความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส”

Comments are closed.