620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล

เรียนท่านที่มีประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะ และพี่น้อง พวธ. ทุกท่านค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีนักวิชาการถามหาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้น้ำปัสสาวะกับการรักษาแผล ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แต่เราเก็บประเด็นรวม ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้คิดว่าน่าจะเก็บประเด็นนี้โดยเฉพาะ และจะสรุปผลการวิจัยในประเด็นนี้โดยด่วน จึงจะขอแรงบุญพี่น้องที่สะดวก เล่าประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะกับการดูแลแผลต่าง ๆ (แผลสด แผลเปื่อย แผลเบาหวาน) ค่ะโดยตอบข้อมูลดังนี้ค่ะ

  1. ชื่อ สกุล….
  2. ชื่อเล่น….
  3. อายุ….
  4. อาชีพ…..
  5. การศึกษา…..
  6. สถานภาพ….
  7. ประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะกับการดูแลแผลสด แผลเปื่อย และแผลเบาหวาน…………………………….
  8. ก่อนใช้มีอาการในระดับเท่าไหร่…………….(0-10)
  9. หลังใช้มีอาการในระดับเท่าไหร่……………..(0-10)
   หมายเหตุ :
   0 หมายถึง อาการน้อยที่สุด หรือหาย
   10 หมายถึง อาการมากที่สุด หรือแย่ที่สุด
  10. ใช้อย่างไร…………………………………………………..
  11. ระยะเวลาเท่าไหร่………………………………………..
  12. ขอความกรุณาตอบในโพสต์นี้ หรือในไลน์ดินแสงธรรม กล้าจน (ไอดีไลน์ : 0959359358) หรืออีเมล์ : momonut36@gmail.com แล้วแต่สะดวกค่ะ

หมายเหตุ : งานนี้เป็นงานด่วนมาก พี่น้องกาฬสินธ์ุกำลังถูกนักวิชาการถามหาเปเปอร์ค่ะ
อนุโมทนาบุญค่ะ
ทีมวิชาการวิชชาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล”

 1. ขวัญลักษณ์ สิริภพอัมพร

  ขวัญลักษณ์ สิริภพอัพร อายุ 63 ปี จบปริญญาตรี ราชภัฏนครราชสีมา เป็นข้าราชการบำนาญ เคยป่วย หาโรค ไม่เจอ
  ตาเป็นต้อเนื้อ ตาแห้ง ก่อนหน้านี้ ต้องใช้น้ำตาเทียม หยอดตาทุกวัน ได้ไปเข้าครอสที่ อ.ดอนตาลเมื่อ 2556 ใช้ดื่มอย่างน้อย 200 ซีซีต่อวัน อม หยอดตา ล้างหน้า ทาผิว มา 6ปี ขณะนี้ สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยป่วย ก้อนเนื้อที่ตา ก็บางลง ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งผลค่ะ