วันนัดสอบสัมภาษณ์รอบ 5, 6 (หลักสูตร 7 ปี รุ่นปี 64)

วันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 7 ปี รอบต่อไป มี 2 วัน ดังนี้
– วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 64 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
– วันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
*เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *