January 12, 2022

รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาตรี ปี พ.ศ. 2565

“กดเพื่อเข้าหน้ารับสมัคร“ ดูข้อมูลผู้สมัครอื่น ๆ สมัครปี 64 ช่วงที่ 1 สมัครปี 64 ช่วงที่… Read More »รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาตรี ปี พ.ศ. 2565

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 12 ม.ค. 65

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 12 ม.ค. 65