December 2021

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 29 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ #ฉบับพิเศษ ส่งการบ้านกาย-ใจ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 29 ธ.ค. 64

“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” -17 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” -17 ธ.ค. 64

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 22 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 22 ธ.ค. 64

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564)

641231 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564)

กระดานแบ่งปัน ๑๒ (๒๕๖๔)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 12/2564 ประจำวันที่ 20-31 ธันวาคม… Read More »กระดานแบ่งปัน ๑๒ (๒๕๖๔)

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 15 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 15 ธ.ค. 64

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน  วันพุธ ที่ 15  ธันวาคม 2564 เวลา 13.55–… Read More »ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน  วันอังคาร ที่ 14  ธันวาคม 2564 เวลา 12.37–… Read More »ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน  วันจันทร์ ที่ 13  ธันวาคม 2564 เวลา 12.45–… Read More »ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564)

641219 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564)