October 15, 2021

อัพเดทรหัสนักศึกษา หลังรับสมัคร ป.ตรี 64 ช่วงที่ 1

หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปัญญาตรีช่วงที่ 1 จบ จึงมีการอัพเดทรหัสนักศึกษาชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นการใช้รหัสชุดใหม่ทั้งหมด จากรหัส 10 ตัวอักษร เหลือเพียง 5… Read More »อัพเดทรหัสนักศึกษา หลังรับสมัคร ป.ตรี 64 ช่วงที่ 1