October 2021

ปรับรูปแบบการทำงาน ห้องไลน์รับสมัครนักศึกษา

แจ้งข่าวการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในห้องไลน์รับสมัครนักศึกษาวิชชาราม ไปเป็นกองกิจการทะเบียนนักศึกษา ก่อนหน้านี้ในช่วงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงที่ 1/2564 ได้มีการใช้ห้องไลน์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี64 ในการติดต่อกับผู้สมัคร ซึ่งจะทำหน้าที่ ประสานงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ แจ้งข่าวนักศึกษาใหม่… Read More »ปรับรูปแบบการทำงาน ห้องไลน์รับสมัครนักศึกษา

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 27 ต.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทยแผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 27 ต.ค. 64

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) [27:35]

641031 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) [27:35]

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43 ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2564… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 20 ต.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทยแผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 20 ต.ค. 64

FAQ : ตอบคำถามต่าง ๆ แนะนำนักศึกษาใหม่ ปี 64

แนะนำนักศึกษาใหม่ ตอบคำถามต่าง ๆ นักศึกษาใหม่ สามารถหาคำตอบของคำถามต่าง ๆ ที่ทีมงานได้รวบรวมมา (กดลิงก์ที่คำถาม จะเลื่อนไปยังคำตอบ) ถ้าหากมีคำถามที่สงสัยเพิ่มเติมนอกจากที่นำมาเสนอหรือยังไม่ตอบโจทย์สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง… Read More »FAQ : ตอบคำถามต่าง ๆ แนะนำนักศึกษาใหม่ ปี 64

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันจันทร์ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยชีวิต… Read More »ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) [29:37]

641025 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) [29:37]