September 24, 2021

วีดีโอประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564

ข่าววิชชาราม ขอเชิญเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนสถาบันวิชชาราม ปี 2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 สอบสัมภาษณ์โดย ดร.ใจเพชร… Read More »วีดีโอประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564

สรุปข่าว “วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 22 : อปริหานิยธรรม

สรุป อปริหานิยธรรม ห้องเรียน “วิชา สัมมาอาชีพ ครั้งที่ 22” ประจำวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564… Read More »สรุปข่าว “วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 22 : อปริหานิยธรรม