August 2021

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ถาม-ตอบ วันแรก

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ถาม-ตอบ วันแรก

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 35 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 35 ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 35 l ห้องเรียนวิชชาราม

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 35

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 35 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 23 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 35

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 22

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 22 วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 –… Read More »ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 22

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 35

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 35

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.40 : สุขจากการให้ ยิ่งใหญ่กว่าการเอา

เนื้อหาต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว เมื่อให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์หรือให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้แล้ว เราก็จะมาตรวจสอบกันว่าผลเป็นอย่างไร สภาวะเราจะตรงกันไหมกับคำว่า “สุขจากการให้ ยิ่งใหญ่กว่าการเอา” รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ความสุขจากการให้… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.40 : สุขจากการให้ ยิ่งใหญ่กว่าการเอา

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” รุ่น รวมพลังหมู่ สู้โรค

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” รุ่น รวมพลังหมู่ สู้โรค ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” รุ่น รวมพลังหมู่ สู้โรค