July 20, 2021

การบ้าน : แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การบ้านหัวข้อนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของนักศึกษาที่จะเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมในฐานะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เป็นการบ้านตามอัธยาสัย ทำตามความยินดี โดยในแบบฟอร์มจะมีหัวข้อไว้ให้คร่าว ๆ นักศึกษาสามารถ เพิ่มเติมเนื้อหาเองได้ โดยสามารถส่งเนื้อหาทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ word หรือไฟล์เอกสารอื่น… Read More »การบ้าน : แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม