เผยแพร่ วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 2

  • vijjaram 

วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 2  ได้เริ่มเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดตามไปอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด pdf ได้ ที่หน้า วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้น

วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑
ขนาดไฟด์ 7.4 mb
จำนวน 99 หน้า
วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม

DL : [vijjaram.org] u.620211

เนื้อหาที่น่าสนใจ อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม, การรับประทานเนื้อสัตว์กับโรคมะเร็ง, การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.