Skip to content

ร่วมให้ข้อมูลงานวิจัย : ผลของการปฏิบัติจุลศีลข้อที่ 9 (กินมื้อเดียว)

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะ ขณะนี้ทีมวิชาการมีเรื่องขอแรงบุญพี่น้องที่สนใจ ร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “ผลของการปฏิบัติจุลศีลข้อที่ 9 (กินมื้อเดียว) ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” ค่ะ ท่านสามารถกดลิงค์นี้ เพื่อร่วมตอบคำถามได้เลยค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับการร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อสืบทอดพระศาสนาในอีกวาระหนึ่งค่ะ สาธุค่ะ

ประกาศจากคุณ ดินแสงธรรม (ฝ่ายวิชาการ พวธ.)

ตอบแบบสอบถามกดที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsjX329GE42DwsH9_GBM_kiaRKg1ilscKZYO0-mvOfTtwcDA/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *