Skip to content

การเตรียมดินปลูกแบบประหยัดน้ำและใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ : ธัญมน หมวดเหมน

การเตรียมดินปลูกแบบประหยัดน้ำและใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ

ธัญมน หมวดเหมน

ดอยแพงค่า ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ เป็นต้นน้ำ อากาศดี ต้นไม้เยอะ

การใช้อินทรีย์วัตถุที่หาได้จากธรรมชาติ(ที่เราสามารถหาได้)ในการเตรียมดินปลูกจะช่วยลดค่าใช้ในการซื้อปุ๋ยเคมี ลดพิษจากการใช้เคมี และทำให้ดินมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ลดการเบียดเบียนชีวิตตัวเอง คนอื่น สัตว์อื่น เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบประโยชน์สูงประหยัดสุด และถือเป็นการปฏิบัติศีลเพราะเป็นสัมมาอาชีวะหนึ่งในสัมมาอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นทางสายเอกสู่ความพ้นทุกข์

สภาวะธรรมที่ได้จากการได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่กลุ่มโดยการนำพาของท่านอาจารย์หมอเขียว ได้เห็นการทำงานที่มีความแววไวในการปรับเปลี่ยนในการทำงานตลอดเวลาของท่าน ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานแต่เรากำลังปฏิบัติธรรมเข้มข้นอยู่ เป็นการฝึกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆเรื่อง ทำให้เราได้เห็นความไม่เที่ยง และฝึกเราให้อยู่กับปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *